BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieplik Justyna (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Gruszka Izabela (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Smolarski Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Baza noclegowa Wrocławia a zapotrzebowanie na usługi noclegowe w trakcie mistrzostw Europy Euro 2012
Tourist Accommodation Establishments in Wrocław during Euro 2012 Championships and the Demand for Tourist Accommodation Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 315-327, rys., tab.
Issue title
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Keyword
Usługi, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
Services, European Football Championship EURO 2012
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wielkie imprezy stanowią jeden z głównych czynników rozwoju współczesnej turystyki. Są one elementem walki konkurencyjnej, składnikiem pro-duktu turystycznego danej destynacji, przynoszą zwykle duże korzyści promocyjne oraz ekonomiczne. W tej grupie szczególną rolę odgrywają wydarzenia sportowe stanowiące istotny czynnik w rozwoju turystyki. Na tle pozostałych typów wydarzeń wielkie imprezy sportowe, takie jak.: letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy w piłce nożnej charakteryzują się masowością uczestnictwa, stosunkowo długim czasem trwania oraz dużym zainteresowaniem medialnym i promocyjnym(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the receptive potential of Wrocław as a host city of EURO 2012 Championships and to show the changes in the structure and size of tourist accommodation establishments in the 2008-2010 period in the context of demand for tourist accommodation services during EURO 2012 Finals. The presented data was obtained from the Main Statistical Office and REGON register as well as the Marshall‟s Office of Dolnośląskie Province. There have been visible changes in the structure and size of Wrocław‟s tourist accommodation establishments in the 2008-2010 period. However, in spite of the fact that the city fulfills UEFA standards as to the number of bed places for the VIPs, the number of bed places (almost 10 thousand) for all guests who would like to come to the Championships in 2012 is still not satisfactory, as there is still lack of objects with the highest standard as well as the economy class objects(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Alejziak, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym,
 2. Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
 3. Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, red. J. Borowski, Warszawa2010
 4. B. Despiney, W. Karpa, Estimating Economic Regional Effect of Euro 2012, documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne, Paris 2010, s. 2
 5. D. Whitson, J. Horne, Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sport mega-events in Canada and Japan,
 6. "The Sociological Review" 2006, nr 54(2), s. 73-89; J.G. Owen, Estimating the cost and benefit of hosting Olympic games: What can Beijing expect from its 2008 games?,
 7. "The industrial Geographer" 2005, nr 3(1), s. 2-18.
 8. R Blade., V. Matheson, The Quest for the Cup: Assessing the Economic Impact of the Word Cup, "Regional Studies" 2004, nr 38(4), s. 431-352.
 9. O.R. Spilling, Beyond intermezzo? On the long-term industrial impacts of mega-events - the case of Lillehamer 1994,
 10. "Festival Management & Event Tourism" 1998, nr 5, s. 101-122;
 11. E. Sterken, Growth Impact of Major Sporting Events,
 12. "European Sport Management Quarter-ly" 2006., 6(4), s. 375-389;
 13. V. Tilley, Scary economics of the mega event, w: "Business Day", 8 sierpnia 2006;
 14. www.businessday.co.za/PrintFriendly.aspx?ID=BD4A194528.;
 15. E. Kasimati, P. Dawson, Assessing the Impact of the 2004 Olympic Games on the Greek Economy: A Small Macroeconometric Model, "Economic Modelling" 2009. Vol. 26. 139-146.
 16. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008.
 17. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (czerwiec-grudzień 2011), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012; www.bip.msit.gov.pl/portal/bip/126/864/Projekt_Sprawozdania_z_realizacji_przediewziec_Euro_2012.html www.mmwroclaw.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu