BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rynek e-ubezpieczeń w Polsce i jego ocena
E-Insurance Market in Poland and its Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 455-463, tab., wykr., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi internetowe
Insurance market, Insurance services, Internet services
Note
summ.
Abstract
Artykuł ten opisuje polski rynek ubezpieczeń direct. Rozwijający się w Polsce rynek ubezpieczeń sprzedawanych za pośrednictwem Internetu i telefonu jest wynikiem oddziaływań czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wśród czynników zewnętrznych szczególna rola przypada: - poprawie dostępu gospodarstw domowych do Internetu, w tym Internetu szerokopasmowego, - rosnącemu odsetkowi społeczeństwa posiadającemu umiejętność korzystania z zasobów informacyjnych Internetu, - coraz powszechniejszemu rozpoznaniu zalet e-commerce'u i korzyści związanych zjego stosowaniem. Czynniki te powodują ciągły wzrost wartości polskiego rynku e-commerce'u.(fragment tekstu)

The article describes the direct insurance market in Poland. At first the general situation on this market on the base of whole Polish e-commerce market was pictured. By describing the present situation some of the newest data were collected and shown. Subsequently the author presented the positive changes within the Polish direct insurance market as well as the main weaknesses of this market. At the end some final remarks regarding the eventual transition of direct insurers using electronic channels from e-commerce stage to the more sophisticated e-business stage were made.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budziewicz-Guźlecka A.: Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach gospodarki elektronicznej, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, WNUS, Szczecin 2012.
  2. Drab-Kurowska A.: Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, WNUS, Szczecin 2011.
  3. Gawrychowski M.: Coraz chętniej kupujemy polisy w sieci, "Dziennik Gazeta Prawna", 24-26.12.2010.
  4. Gawrychowski M.: Rynek direct przekroczy w tym roku 1 mld zł, "Dziennik Gazeta Prawna", 16.03.2011.
  5. Gawrychowski M.: W sieci łatwiej o polisę na życie, "Dziennik Gazeta Prawna", 18-20.03.2011.
  6. Maciejewicz J.: Potrzebne strategiczne myślenie na linii biznes - IT, "Rzeczpospolita", 8.07.2011.
  7. Reif K.A.: E-commerce in Multikanalunternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005.
  8. Rosik P.: Polacy kupują coraz więcej polis OC przez Internet i telefon, "Rzeczpospolita", 26.05.2011.
  9. Skibińska R" W Internecie łatwiej wybrać najtańszą polisę, "Rzeczpospolita" ("Pieniądze i finanse"), 12.05.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu