BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartz Steffen (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde), Thoma Armin (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde)
Title
Metoda śledzenia kursora jako czynnika optymalizacji działań
Conversion Rate Optimization with Tracking Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 183-192, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Okulografia, Internet, Tworzenie witryn internetowych
Eye tracking, Internet, Creating websites
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule została podjęta tematyka wzmacniania atrakcyjności stron internetowych poprzez śledzenia ruchów gałek ocznych (Eye tracking) i kursora (Mouse Tracking) na aktywnych już stronach internetowych. Autorzy prezentują podstawowe działania, które pozwalają obniżyć częstotliwość rezygnacji ze strony docelowej oraz zastosowania instrumentu Eye tracking dającego lepszą kontrolę umiejscowienia obiektów na stronie. Wykorzystanie takiego narzędzia oprogramowania jak śledzenie kursora (Mouse Tracking) wspiera, szybko i przy niskich nakładach finansowych, analizy stron internetowych. Narzędzia takie jak Google Analytics w połączeniu z Mouse Tracking-Tool umożliwiają szeroko pojętą optymalizację działań, która prowadzi do jeszcze lepszego tworzenia stron internetowych.(abstrakt oryginalny)

The following article describes some methods to optimize the Conversion Rate. With the help of logging techniques such as Eye- and Mouse Tracking methods the correct shape of a landing page can be analyzed. Just to find out how the objects of a website are realized from a visitor one method is to use the Eye Tracking technique. With such arrangement the way of views will be tracked, stored and can further on be analyzed. This helps to find out, weather relevant objects of a website are right positioned. By right placing the call for action buttons at a functional location the bounce rate can be reduced.Merely by using simple software tools like Mouse Tracking, a quick and effective analysis of a website can be archived. In combination with Google Analytics © and the recorded heat map of a Mouse Tracking session, a lot of optimizing measures can be done in order to optimize the shape of a website. Finally, the aim with all those methods is, to raise the "Click Through Rate" and increase the "Conversion Rate".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrew B. King, Website Optimization - Speed, Search Engine and Conversion Rate Secrets, 1. Auflage, O'Reilly Media Inc., Sebastopol CA 2008.
 2. Ash T., Landing Page Optimization - The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conversions, Indianapolis 2008, SYBEX-Verlag.
 3. Ash T. et al., Landing Page Optimization - The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conversions, 2. Auflage, Indianapolis 2012, SYBEX-Verlag.
 4. Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Online-Vermarkterkreis (OVK), Nielsen, OVK Online-Report 2012/01.
 5. http://developer.yahoo.com/blogs/ydn/posts/2010/10/how-many-users-have-javascriptdisabled/, 24.04.2012.
 6. http://mouseflow.com/features, 6.04.2012.
 7. http://visualrevenue.com/blog/2007/08/eu-and-us-javascript-disabled-index.html, 24.04.2012.
 8. iBusiness, eTracker, Konversionsrate - Mobile Commerce vs. E-Commerce stationär, 2010.
 9. Krüger, Conversion Boosting mit Website Testing, 1. Auflage, Verlagsgruppe Hüthig- Jehle-Rehm, Heidelberg et al. 2011.
 10. Lindner, User Tracking - Anwendungsmöglichkeiten in der Usability-Forschung, GRIN Verlag GmbH, München 2007.
 11. Mancas, Computational Attention Towards Attentive Computers, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2007.
 12. Pispers R., Dabrowski J., Neuromarketing im Internet - Erfolgreiche und gehirngerechte Kundenansprache im E-Commerce, 1. Auflage, Haufe-Verlag, Freiburg 2011.
 13. wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/conversion-rate.html, 8.04.2012.
 14. www.google.com/intl/de/analytics/, 8.04.2012.
 15. www.grafixx.at/ecommerce/konzeption-von-landingpages-teil-2, 25.04.2012.
 16. www.konversionskraft.de/hintergrunde/eyetracking-analyseverfahren-zur-usability-undkonversionsoptimierung. html, 8.04.2012.
 17. www.searchmetrics.com/de/, 8.04.2012.
 18. www.simpleusability.com/our-news/2011/01/mouse-eye-tracking-how-useful-is-it/, 7.04.2012.
 19. Xin Fu, Evaluating Sources of Implicit Feedback for Web Search, Dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill, ProQuest, Chapel Hill 2007.
 20. Zenith Optimedia, Adspend Forecast, 2012.
 21. Zenith Optimedia, Google Business Map 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu