BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarska Marlena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Scenariusze rozwoju popytu turystycznego - implikacje dla rynku pracy w turystyce
Scenarios for the Future of Tourism Demand - implications for Tourism Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 82, s. 43-53, tab.,rys.
Issue title
Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe
Keyword
Popyt turystyczny, Rynek pracy, Turystyka
Tourist demand, Labour market, Tourism
Note
summ.
Abstract
Działalność gospodarczą w turystyce cechuje duża pracochłonność. Wynika to z dominującego udziału usług w sferze obsługi ruchu turystycznego, które w relatywnie niewielkim stopniu podatne są na substytucję czynnika ludzkiego czynnikiem kapitałowym. Prowadzenie działalności na rynku turystycznym i skuteczne rywalizowanie z innymi podmiotami wymaga nie tylko zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników, ale przede wszystkim pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (kompetencjach) zawodowych1. Tylko wówczas bowiem przedsiębiorstwa są w stanie realizować zadania na odpowiednim poziomie i sprostać wymaganiom turystów.(fragment tekstu)

Tourism industry is highly labour intensive and extremely vulnerable to all the changes affecting tourism demand. Demand growth rate and development have significant implications for employment in tourism, both for its quantitative and qualitative aspects. The paper presents four scenarios for the future of tourism demand, which were created by applying two drivers identified as most vital, i.e. general economic development affecting the level of incomes (ranging from decline to growth) and consumer trends (ranging from puritanism to escapism). For each scenario employment trends were suggested. Special attention was paid to skills and competences needs as well as structural changes in various types of occupational functions in tourism industry.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.17-21.
  2. Word Travel &Tourism Council, Travel &Tourism 2011, London 2011, s. 16.
  3. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 60-118; L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków 2010, s.45-134.
  4. C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 130.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu