BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Endo- i egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010
Endogenous and Exogenous Variables Defining an Innovative Collaboration Between Industrial Enterprises in South-Western Poland in 2008-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 221-235, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zmienna objaśniająca
Enterprises cooperation, Enterprise innovation, Industrial enterprises, Exogenous variable
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań mających znaczenie w nawiązaniu współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski południowo-zachodniej a dostawcami i konkurentami oraz takimi instytucjami, jak jednostki PAN, szkoły wyższe, krajowe i zagraniczne jednostki badawczo-rozwojowe oraz odbiorcy. Hipotezą prowadzonych badań jest twierdzenie, że współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski południowo-zachodniej a dostawcami i konkurentami stymulują czynniki endogeniczne, a w przypadku współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN, szkołami wyższymi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz odbiorcami - czynnikami stymulującymi są czynniki egzogeniczne. (fragment tekstu)

The aim of this study is to determine the influence of some endogenous and exogenous variables on the cooperation of industrial enterprises in the south-western Poland. Analysis of the impact of the distance between the institutions forming the innovative network shows that the collaborating institutions can be divided into two different groups. The first group includes suppliers and competitors, while the second group consists of customers, universities and national research and development units. A short distance between industrial enterprises and institutions from the first group helps in initiating the innovation cooperation. Whereas a far distance is the variable which helps in initiating a innovative collaboration between industrial enterprises and institutions from the other group.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audretsch D.B., Feldman M.P., R & D spillovers and the geography of innovation and production, "American Economic Review" 1996, No. 86.
  2. Dobiegała-Korona B., Strategia rozwoju Polski a innowacyjność, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 5.
  3. Feldman M.P., The Geography of Innovation, Kluwer, Boston 1994.
  4. Fritsch M., Co-operation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies" 2001, No. 35.4.
  5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Paryż 2005.
  6. Raport Polska w 2011 roku - gospodarka, społeczeństwo, regiony, red. P. Żubr, MRR, Warszawa 2011.
  7. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łudzkiego, Łódź 1999.
  8. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu