BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Powiązania w regionalnym systemie innowacji czynnikiem wzrostu innowacyjności w mezoskali
TheII Linkages in the Regional Innovation System as a Factor of Growth of Innovativeness in the Mesoscale
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 281-296, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Innowacje, Innowacyjność
Innovations, Innovative character
Note
summ.
Abstract
The article discusses the regional innovation system as a space for creating innovation and entrepreneurship. The authoress points to the essential role of interactions and feedbacks between the elements of that system in increasing innovativeness and the number of regional enterprises. She specifies the determinants of growth of the regional innovation potential. Using selected indicators of innovativeness of regions in Poland, the authoress compares the effectiveness of regional innovation systems in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cooke S., Morgan K., The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation, Oxford University Press, Oxford 1998.
 2. Dogson M., Strategic Research Partnerships: their Role, and Some Issues of Measuring their Extent and Outcomes - Experiences from Europe and Asia, Proceedings from an National Science Foundation, Arlington, "Division of Science Resources Studiem" 2001.
 3. Doz Y., Hamel G., Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Helion, Gliwice 2006.
 4. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 5. Głodek P. i in., Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, PARP, Warszawa 2005.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 7. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 8. Klepka M., W kierunku regionalnych systemów innowacji - polskie i europejskie przykłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, BPM Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006.
 9. Łącka I., Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 32, Warszawa 2011.
 10. Łącka I., Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011.
 11. Mackiewicz M., Instrumenty wspierania powiązań nauka-biznes w świetle teorii, w: Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 12. Nauka i technika w 2009 r., GUS, Warszawa 2011.
 13. Ośrodki innowacji w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 14. Regionalny system innowacyjny, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 15. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 16. Rynek B + R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, PAIiIZ, Texand, Warszawa 2011.
 17. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle, Rozprawy i Studia t. (DCCXL) 666, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu