BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadkowska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Aktywność badawczo-rozwojowa w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
Research and Development Activities in Case of Innovative Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 309-322, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Innowacje marketingowe, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Placówki badawczo-rozwojowe
Marketing innovations, Innovative enterprises, R&D facility research
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę przeanalizowania aktywności badawczo-rozwojowej jako jednego z potencjalnych czynników warunkujących wzrost wartości danego podmiotu dla jego interesariuszy. Szczególną uwagę zwrócono na relacje między aktywnością B + R (mierzoną poziomem nakładów na zakończone prace rozwojowe) a globalną oceną danej spółki. Badaniem objęto przedsiębiorstwa będące laureatami corocznej nagrody "Diamenty Forbesa 2011", które odnotowały w ciągu ostatnich trzech lat największy wzrost wartości. Postawiono pytanie, czy spółki osiągające najwyższy wzrost wartości, cechuje jednocześnie wysoka aktywność w badaniach i rozwoju.(fragment tekstu)

This paper makes and an effort towards the problem of business R & D activities and the role they play in increasing value of companies for their stakeholders. The attention was paid to two main aspects. The first one is the meaning of R & D works for technological innovativeness (product and process innovations) and non-technological innovativeness (based on organizational and marketing innovations). The second one is the differentiation of the of R & D in case of: production and service companies and the specificity of the organization (businesses, non-profit organizations, municipal entities). In the second part of the paper, an attempt has been made to analyze the relation between R & D activities and the changes in the value of a particular company. A thesis has been set that those businesses with the highest value growth are also characterized by the high dynamics of innovative growth characterised among other by intensive R & D spendings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilans Elektrowni Rybnik za okres 2006-2009, Monitor Polski B nr 1546, poz. 8479; nr 1876, poz. 10628; nr 2281, poz. 12701.
 2. Bilans Energa Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. za okres 2008-2009, Monitor Polski B nr 2181, poz. 12136; nr 1309, poz. 7236.
 3. Bilans Eurovia Polska SA za okres 2007-2009, Monitor Polski B nr 904, poz. 4995; nr 1515, poz. 8565; nr 1734, poz. 9852.
 4. Bilans Farmutil HS SA za okres 2008-2010, Monitor Polski B nr 1260 poz. 7038; nr 1052, poz. 5812; nr 996, poz. 5724.
 5. Bilans grupy kapitałowej Rybnik za okres 2006-2009, Monitor Polski B nr 1546, poz. 8480; nr 1876, poz. 10629; nr 2281, poz. 12702.
 6. Bilans grupy kapitałowej UNIBEP SA za okres 2007-2009, Monitor Polski B nr 634, poz. 3539; nr 79, poz. 442; nr 79, poz. 441; nr 363, poz. 2092.
 7. Bilans Helit + Woerner Budowlana Sp. z o.o. za okres 2007-2009, Monitor Polski B nr 1648, poz. 8983; nr 1649, poz. 9302; nr 1319, poz. 7555.
 8. Bilans IBM Polska Sp. z o.o. za okres 2008-2010, Monitor Polski B nr 2041 poz. 11197; nr 1459, poz. 8058; nr 1687, poz. 9522.
 9. Bilans Lubelski Węgiel Bogdanka SA za okres 2008-2010, Monitor Polski B nr 1944, poz. 10632; nr 417, poz. 2340; nr 1548, poz. 8762.
 10. Bilans LURGI SA za okres 2008-2009, Monitor Polski B nr 759, poz. 4146; nr 1995, poz. 11153.
 11. Bilans Piotr i Paweł SA za okres 2008-2010, Monitor Polski B nr 2391, poz. 13190; nr 2029, poz. 10914.
 12. Bilans PORR SA za okres 2007-2009, Monitor Polski B nr 1502, poz. 8262; nr 1609, poz. 9086; nr 1311, poz. 7516.
 13. Bilans Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Lubartów SA za okres 2009-2010, Monitor Polski B nr 1943, poz. 10625; nr 2099, poz. 11285.
 14. Bilans Strabag Sp. z o.o. za okres 2008-2010, Monitor Polski B nr 2477, poz. 13672; nr 1648, poz. 8984, 8985.
 15. Bilans UNIBEP SA za okres 2007-2009, Monitor Polski B nr 79, poz. 441; nr 79, poz. 441; nr 363, poz. 2091.
 16. Bilans Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA za okres 2007-2010, Monitor Polski B nr 1296, poz. 7213; nr 399, poz. 2242; nr 540, poz. 3043.
 17. Cavone A., Chiesa V., Manzini R., Management Styles in Industrial R & D Organisations, "European Journal of Innovation Management" 2000, Vol. 32.
 18. Eagar R., van Oene F., Boulton Ch., Roos D., Dekeyser C., The Future of Innovation Management: the Next 10 years, www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01- 11_Innovation_Management_01.pdf, dostęp 1.12.2011.
 19. Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H., Open R & D and Open Innovation: Exploting the Phenomenon, "R & D Management" 4/2009, No. 39.
 20. Gemuenden H.G., Salomo S., Krieger A., The Influence of Project Autonomy on Project Success, "International Journal of Project Management" 23.
 21. Kapsali M., Systems Thinking in Innovation Project Management: A Match that Works, "International Journal of Project Management" 2011, Vol. 29.
 22. Kline S., Rosenberg N., An Overview of Innovation, The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, "The National Academy of Science", Washington 1986.
 23. Lhuillery S., Pfister E., R & D Cooperation and Failures in Innovation Projects: Empirical Evidence from French CIS Data, "Research Policy" 2009, Vol. 38.
 24. Materiały źródłowe Domu Maklerskiego PKO BP, www.dm.pkobp.pl, dostęp 13.05. 2011.
 25. Materiały źródłowe Forbes, www.diamentyforbesa.pl, dostęp 13.05.2011.
 26. Materiały źródłowe Forbes, www.forbes.pl/diamentyforbes, dostęp 13.05.2011.
 27. Materiały źródłowe GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 1.10.2012.
 28. Materiały źródłowe poszczególnych spółek sklasyfikowanych w rankingu "Diamenty Forbesa 2011".
 29. Materiały źródłowe WGPW, www.gpw.pl/lista_spolek, dostęp 19.05.2011.
 30. PKO BP, Dom Maklerski, materiały źródłowe, www.dm.pkobp.pl/index.php/id=podzial/ zone=-1/section=ogol, dostęp 1.03.2012.
 31. Science, Technology and innovation in Europe, Eurostat, Komisja Europejska, Brussels 2010.
 32. The new Geography of Global Innovation, Global Markets Institute, /www.commerce. gov/sites/default/files/documents/2011/july/the_new_geography_of_global_innovation. pdf, dostęp 30.11.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu