BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Outsourcing usług komunalnych jako element nowego zarządzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 157-167, tabl., rys., bibliogr.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Outsourcing, Usługi komunalne, Samorząd terytorialny
Outsourcing, Communal services, Local government
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości racjonalizacji działalności danej organizacji przez wykorzystanie outsourcingu, powiązanie go z kosztami i gospodarką finansową badanych podmiotów oraz zwrócono uwagę na fakt, że jest to jeden z elementów nowego zarządzania publicznego.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Garstka M., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 2. Kłos M., Outsourcing - koncepcja wzmocnienia konkurencyjności, www.mikro.univ.szczecin.pl, dostęp 17.12.2010.
 3. Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 4. Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
 5. Kowalczyk L., Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 1/2008, www.lucjankowalczyk.com, dostęp 13.12.2012.
 6. Leins H., Setzer M., Covill L., Excellence in Investment Banking Operations, Euromoney Books, London 2000.
 7. Oleński J., Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, www.e-administracja.org.pl, dostęp 25.03.2011.
 8. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 9. Szewczuk A., Usługi komunalne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 11. www.outsourcingit.pl, dostęp 25.03.2011.
 12. Zalewski E., Nowe zarządzanie publiczne, SGH, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu