BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wspieranie innowacji i przedsiębiorczości w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na Pomorzu Zachodnim w latach 2004-2006
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 243-253, bibliogr.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Rozwój regionalny
Innovative character, Entrepreneurship, Regional development
Note
summ.
Abstract
Współcześnie następuje reorientacja polityki regionalnej, która coraz częściej jest ukierunkowana na wzmacnianie konkurencyjności i potencjału rozwoju w regionach, wyzwalanie endogenicznych czynników rozwoju oraz umacnianie regionalnej i lokalnej innowacyjności. Innowacje, również w regionach, powstają dzięki kojarzeniu informacji z wiedzą i przekształcaniu ich w nowe produkty, usługi, rozwiązania organizacyjne lub rynkowe. Różne podmioty w regionach powinny efektywnie i skutecznie gospodarować i zarządzać wiedzą. Należy zwrócić uwagę na znaczenie wiedzy jako zasobu i czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Środki finansowe w ramach ZPORR w obszarze wspierania przedsiębiorczości rozdysponowano w ramach działań: 2.5. Promocja przedsiębiorczości; 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy; realizowanych w ramach priorytetu II. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach oraz działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa, realizowanego w ramach Priorytetu III. Rozwój lokalny.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Niedzielski P., Jaźwiński I., Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, w: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Sopot 2007.
  2. Końcowe sprawozdanie z realizacji programu w województwie zachodniopomorskim, K/ZPORR/32, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 2009.
  3. Meyer Z., Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu