BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Knowledge Worker as an Important Element of an Organization in the New Economy
Pracownik wiedzy jako istotny element przedsiębiorstw nowej ekonomii
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 221-230, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Nowa Gospodarka
New Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykuły było zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wiedzy i pracowników wiedzy, którzy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw w Nowej Gospodarce oraz na właściwe podstawy efektywnej współpracy z tymi pracownikami. W artykule omówiono pojęcie Nowej Ekonomii, wiedzy i pracownika wiedzy. Wskazano także istotne elementy zarządzania pracownikami wiedzy, podkreślając, że podstawą takiego zarządzania jest odpowiedni dla pracowników wiedzy system motywacji oraz wzajemne zaufanie w racjach, które warunkuje efektywny proces dzielenia się wiedzą.(abstrakt oryginalny)

The complete success of the New Economy enterprises depends on the way knowledge is used to gain profits. Therefore successful cooperation with knowledge workers is necessary. They are specialists and professionalists who are mobile and independent at work, that is why one should try to build sound working relations with them. Relations based on high motivation and trust. In the light of these considerations the given work will focus on basic terms important as far as corporation with knowledge workers in the New Economy enterprises is concerned. This is the essence of the New Economy, the notion of knowledge and a knowledge worker as well as tools which facilitate effective corporation with knowledge workers. The aim of the paper is pointing at the importance of knowledge and knowledge workers who guarantee success of the New Economy enterprises. It is also to show the most important elements of corporation with knowledge workers.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K.: Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 2. Brdulak J.J.: Zarządzanie 'wiedzą a proces innowacji produktu, budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 3. Davenport T.H.: Thinking for a Living: How to get better performance and results from knowledge workers, Harvard Business School Press, Boston - Massachusetts 2005.
 4. Davenport T.H., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 5. Dopasuj strukturę firmy do nowych wyzwań komunikacyjnych, Harvard Business Review Polska, październik 2009.
 6. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 7. Jaruga A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 9. Krawiec F.: Strategiczne myślenie wfirmie, Difin, Warszawa 2003.
 10. Krok E.: Kluczowe aspekty zarządzania wiedzą, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 2007, No. 8.
 11. Jagódka M.: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, EiOP 2011, No. 4.
 12. Marczuk M.: Krótka charakterystyka nowej gospodarki, w: Internet -fenomen społeczeństwa informatycznego, Zasępa T. (ed.), Wydawnictwo Edycja św. Pawła, Częstochowa 2001.
 13. Penc J.: Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2008.
 14. Perechuda K., Morawski M.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 15. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (eds), Difin, Warszawa 2007.
 16. Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, K. Perechuda, M. Sobińska (eds), Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu