BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Zenon (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Unijne programy edukacyjne rozwoju innowacyjności w gospodarce i na rynku pracy
EU development of innovation educational programs in the economy and the labour market
Source
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2013, nr 1 (16), s. 33-38, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Programy UE, Edukacja, Innowacyjność gospodarki, Rynek pracy
EU programme, Education, Innovation economy, Labour market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule autor "...omówił jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost gospodarczy na innowacyjność w zarządzaniu i funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jakim jest edukacja. Omówił istotę rozwoju społeczeństwa wiedzy i rolę, jaką w tym zakresie odgrywa UE. Scharakteryzował programy, które UE stworzyła w celu systematycznego podnoszenia wiedzy ludzi w zarządzaniu gospodarką i swoimi kwalifikacjami, mianowicie czołowy program pod nazwą "Uczenia się przez całe życie" oraz jego konkretyzację w postaci programów: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig."

In the article the author discussed one of the key factors affecting the growth of innovation in management and operation of businesses namely education. Both knowledge society and the role of the European Union were characterized in this respect. The author described programmes developed by the EU in order to improve systematically people's knowledge related to their qualifications and managing economy, namely Lifelong Learning Programme and its concrete expression in the form of Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 2. Grzybowski P. (2007), Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości, Kraków.
 3. http://comenius.org.pl, dostęp dnia 30.03.2013 r.
 4. http://eacea.ec.europa.eu, dostęp dnia 30.03.2013 r.
 5. http://ec.europa.eu, dostęp dnia 30.03.2013 r.
 6. http://europa.eu, dostęp dnia 30.03.2013 r.
 7. http://grundtvig.org.pl, dostęp dnia 30.03.2013 r.
 8. http://leonardo.org.pl, dostęp dnia 30.03.2013 r.).
 9. Kość J. (2009), Europeizacja polskiej oświaty realizowana poprzez urzeczywistnianie europejskiego wymiaru edukacji, Poznań.
 10. Maziarski J., Zawiślański S. (2003), Polska w Unii Europejskiej od A do Z, Warszawa.
 11. Mazińska M. (2004), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa.
 12. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firm, Warszawa.
 13. Rabczuk W. (2007), Europejskie spektrum edukacji - program Erasmus, [w:] S. Szczurowska, M. Łopaciński (red.), Europejski wymiar edukacji w świetle projektu (red.), Warszawa.
 14. Redło M.J. (2003), Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa.
 15. UKiE (2003), Polityka edukacyjna i programy edukacyjne w Unii Europejskiej, Warszawa.
 16. www.erasmus.org.pl, dostęp dnia 30.03.2013 r.^
Cited by
Show
ISSN
1895-5088
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu