BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telep Tomasz (ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie)
Title
Organizowanie lokalnego rynku pracy
Organizing local labour market
Source
Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2013, nr 1 (16), s. 65-76, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Bezrobocie
Labour market, Local labour market, Unemployment
Note
summ.
Abstract
Bezrobocie jest kluczowym problemem współczesnych społeczeństw i jednym z czterech najważniejszych obszarów z punktu widzenia efektywnej działalności makroekonomicznej charakteryzującej stan gospodarki danego kraju. Z punktu widzenia celów makroekonomicznych gospodarka powinna funkcjonować tak, aby zapewnić wysoki poziom zatrudnienia, czyli niski poziom bezrobocia przymusowego. Okres transformacji ustrojowej wywołał w Polsce zjawisko dużego bezrobocia, które jest bezskutecznie zwalczane od wielu lat przez powołane do tego instytucje. Analiza wyników skuteczności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie ograniczenia bezrobocia wskazuje na potrzebę zmian tej działalności w kierunku wprowadzenia systemowych rozwiązań zmierzających do zapewnienia ciągłości zatrudnienia. Osiągnięcie takiego stanu wymaga odpowiedniej organizacji i zarządzania rynkiem pracy w skali lokalnej, którego funkcjonowanie powinno opierać się na wynikach analizy potencjału materialnego i zasobów ludzkich. Głównymi zagadnieniami artykułu są: analiza elementów lokalnego rynku pracy i propozycje jego zmian w sferze organizacji i funkcjonowania. (fragment tekstu)

The paper presents a proposal to change the functioning of the local labour market. The first part outlines the structure of the labour market, while in the second part a new structure of the local labour market was proposed, which is a kind of change in the approach to solving the problems of unemployment. Current situation, in which the operating organization represent the demand for labour, was reversed, to the proposed one, in which the workforce create organizations that use their physical and human potential, thus balancing labour demand and supply. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bremond J., Couet J.-F., Salort M.M. (2006), Kompedium wiedzy o ekonomii, Warszawa.
  2. Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Warszawa.
  3. Orczyk J. (2009), Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna, [w:] R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok-Warszawa.
  4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2010), Ekonomia 2, Warszawa.
  5. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2009), Infrastruktura instytucjonalna i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy, [w:] R.C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Warszawa-Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1895-5088
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu