BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Andrzej (Politechnika Wrocławska)
Title
Klaster ICT - dobre praktyki współpracy w regionie dolnego śląska
Ict Cluster - Good Practices Of Cooperation In The Region Of Lower Silesia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 433-448, bibliogr. 12 poz., rys
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Keyword
Region
Region
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono funkcjonowanie globalnych operatorów logistycznych posiadających terminale lokalne na terenie Słupska i Koszalina. Celem jest analiza wpływu operatorów logistycznych na funkcjonowanie lokalnych firm na terenie Pomorza Środkowego, dlatego zaprezentowano zalety i wady nawiązania współpracy w ramach logistycznego łańcucha dostaw. W badaniu wzięło udział 61 przedsiębiorstw wyłonionych metodą nielosowego doboru próby - wydzielono 30 przedsiębiorstw małych i średnich z sektora spożywczego. Badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2011 roku do lutego 2012 roku, wykorzystując pomiar sondażowy w postaci ankiety. Respondentów poproszono o wypełnianie rubryk w postaci odpowiedzi na pytanie. Wszystkie badane przedsiębiorstwa znajdują się na terenie Pomorza Środkowego i współpracują z operatorami logistycznymi, którzy obsługują je jako nadawców i odbiorców przesyłek. (fragment tekstu)

The paper presents the function of global logistics operators, who service supply chains. Thanks them, it is possible to customer service in Poland and Europe, where the main elements are the time of the realization order, the reliability, the communication and the convenience. The article compares the date of DB Schenker and DHL. Presents the evaluation of logistics outsourcing services for small and medium enterprises from the Middle Pomerania. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borras S., Tsagdis D., Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 2. Brodzicki T., Dzierżanowski M., Koszarek M., Szulika S., Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2008.
 3. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 4. Grocholski L., Jabłoński A., Rola klastra ICT w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne: krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, Katowice 2009.
 5. Hippel E., von, Democratizing Innovation, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2005.
 6. Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, Warszawa 2011.
 7. Jabłoński A., Analiza potencjału rozwojowego Regionu Dolnośląskiego w dziedzinie IT, w: Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska - zagadnienia wybrane, red. K. Kozłowska, MEDIA, Cieszyn 2008.
 8. Kierunek innowacje, "VIP Polityka Biznes Fakty" 2012, nr 2.
 9. Klastry w województwie dolnośląskim, katalog, Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości, Warszawa 2011.
 10. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire-London 1990.
 11. www.ict-cluster.wroc.pl.
 12. www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95492.asp.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu