BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barembruch Adam (Uniwersytet Gdański)
Title
Edukacja i wiedza finansowa a zarządzanie finansami osobistymi
Education And Financial Knowledge In Relations To Personal Financial Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 127-140, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Edukacja, Zarządzanie finansami
Education, Financial management
Note
summ.
Abstract
W ostatniej dekadzie nastąpił bardzo szybki rozwój rynku usług finansowych. Niestety, edukacja finansowa w większości krajów nie nadążała za zmianami finansowej rzeczywistości. Łatwość i szybkość, z jaką kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA rozprzestrzenił się na inne kraje, należy tłumaczyć nie tylko globalnym charakterem rynków finansowych, ale również brakiem podstawowej wiedzy konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania własnymi finansami. Łatwość, z jaką ludzie popełniali błędy w zarządzaniu finansami osobistymi oraz odczuwalne przez konsumentów skutki kryzysu finansowego skłaniają do podjęcia głębszej dyskusji na temat potrzeb społeczeństwa związanych z edukacją finansową. Świadomość niedostatku edukacji finansowej mają obecnie rządy większości krajów, w tym urzędnicy Komisji Europejskiej i OECD.(fragment tekstu)

The article is devoted to the role of education and knowledge in personal finance management. Irrational personal finance management, resulting from limited knowledge and low financial literacy, entails negative effects for consumers and the society, as well as for the economy. It can lead to excessive debt, financial exclusion, consumer bank-ruptcy, or, in extreme cases, even to social exclusion. The article also presents selected initiatives connected with financial education in Poland and problems related to the measurement of their effectiveness.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Atkinson, F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / Inter-national Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 15, OECD Publishing, 2012.
 2. www.microfinanceopportunities.org, za: M. Iwanicz-Drozdowska, A. Matuszyk, A. Nowak, R. Kitala, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, raport z badań, Warszawa 2009, s. 9.
 3. Financial education and better acccess to adequate financial serwices, Report, EU Pro-ject FES, Vuenna 2007, s. 3
 4. The importance of financial education, Policy Brief, lipiec 2006, OECD.
 5. Kompetencje życiowe - umiejętności (zdolności) umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym skutecznie radzi sobie z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego życia; por. Life skills education in schools (WHO/MNH/PSF/93.A Rev. 1); WHO, Genewa 1993.
 6. A. Barembruch, Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka, w: Zarządza-nie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe nr 689, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 50, s. 241 i nast.
 7. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007) 0808), 18.12.2007.
 8. The Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy, Making the case for financial literacy, 2007.
 9. J. Łańcucki, Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 4 (61) 2009.
 10. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu, red. L. Hojnacki, Moj@ Edukacja", Warszawa, lipiec 2011.
 11. W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie się zmieniać edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 12. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu, red. L. Hojnacki, Moj@ Edukacja", Warszawa, lipiec 2011; W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie się zmieniać edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu