BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Nowoczesne technologie w rozwoju usług sektora bankowego
Modern Developmental Technologies In The Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 141-151, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Technologie internetowe, Bankowość wirtualna, Rozwój technologiczny
Internet technologies, Virtual banking, Technological development
Note
summ.
Abstract
Banki są instytucjami przodującymi w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Trudno wyobrazić sobie efektywne funkcjonowanie sektora bankowego bez wykorzystywania rozwiązań z zakresu informatyki czy telekomunikacji. Ulepszenia są nieodzowne i muszą cechować się wartościami, takimi jak: niezawodność, szybkość, bezpieczeństwo, możliwość powszechnego wykorzystania przez klientów. Celem artykułu jest wskazanie wpływu nowoczesnych technologii na rozwój usług sektora bankowego, identyfikacja obszarów wdrażania nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem biometrii i jej wpływu na oblicze usług współczesnego banku.(fragment tekstu)

Banks are leading institutions when the usage of modern technology is concerned. It is hard to imagine the effective functioning of the banking sector without information and telecommunication solutions. Improvements are essential and they must be charac terized by such values as reliability, speed, security and the possibility of common use by consumers. Modern solutions have revolutionized not only the system of banks' work, but also have affected the relationship between the bank and the client. This ar-ticle aims to investigate the impact of modern technology on the development of bank-ing services as well as to identify areas for implementation of modern technologies, with particular attention on biometrics and its impact on the character of the modern bank's services.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Grzegorczyk, A. Sibińska, W. Krawiec, Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 8.
 2. M. Czuba, Klient w sieci 2.0, "Bank", dodatek IT@BANK 2011, nr 11, s.  85.
 3. A. Rojek, M. Piórkowska, Nowe technologie w ofertach banków, www.finanse.egospodarka.pl, 1.04.2012.
 4. B. Styrnik, W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, "Gazeta Bankowa" 2011, nr 7-8, s. 23.
 5. Netb@nk. Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. Podsumowanie 2011 roku, ZBP, Warszawa 2012, s. 5.
 6. Dane NBP za IV kw. 2011 r.
 7. Bankomaty recyklingowe zdobywają świat. Czy będziemy mogli z nich korzystać także w Polsce?, www.automatykabankowa.pl, 25.03.2012.
 8. A. Jasiński, Bank jako ośrodek nowoczesnych technologii. Ewolucja bankowych technik zabezpieczeniowych i ich wpływ na architekturę współczesnych banków, "Czasopismo Technicz-ne", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2007, z. 4, s. 81-82.
 9. A. Jasiński, Bank jako ośrodek nowoczesnych technologii. Ewolucja bankowych technik zabezpieczeniowych i ich wpływ na architekturę współczesnych banków, "Czasopismo Technicz-ne", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2007, z. 4, s. 81-82.
 10. H. Braun, E-bankowość, e-transakcje, e-faktury, www.prnews.pl, 20.03.2012.
 11. www.automatykabankowa.pl, 1.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu