BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wallis Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
E-ubezpieczenia jako nowa forma świadczenia usług ubezpieczeniowych
E-Insurance As A New Form Of Insurance Services Provision
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 167-178, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe
Insurances, Insurance services
Note
summ.
Abstract
Zmiany, jakie zaszły w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym na przełomie XX i XXI wieku, wpłynęły zarówno na gospodarkę, jak i na co-dzienne życie ludzi. Formuje się społeczeństwo zwane informacyjnym, w którym ludzkie życie wzbogacane jest dzięki możliwości korzystania z osiągnięć techniki i usług informacyjnych. Jesteśmy wciąż uczestnikami przemian dokonujących się w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Niewątpliwie największym wynalazkiem z pogranicza informatyki i telekomunikacji, mającym najbardziej istotny wpływ na wizerunek współczesnego biznesu, okazał się Internet. Jest on najbogatszym źródłem informacji i najtańszym środkiem komunikacji, przez co stwarza ogromne szanse rozwoju dla różnego typu przedsiębiorstw. Również branża ubezpieczeniowa zainteresowana jest wykorzystaniem Internetu do wspierania obsługi produktów ubezpieczeniowych. Celem opracowania jest zaprezentowanie nowej formy świadczenia usług ubezpieczeniowych zwanej e-ubezpieczenie, opierającej się na wykorzystaniu Internetu.(fragment tekstu)

E-insurance means the performing of insurance service through the Internet. This is a new form of provision of such services. Internet is increasingly used in the insur-ance and may include such services as the purchase of insurance, contact with the agent, damage report, interactive consulting, calculation of premiums. The purpose of this paper is to present new forms of insurance service provision, known as e-insurance. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009, s. 41.
  2. B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009, s. 23.
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU 2002, nr 144, poz. 1204.
  4. B. Nowatorska-Romaniak, Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996, s. 17.
  5. Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 1151.
  6. www.fiestafinanse.pl/ubezpieczenia.html, 13.04.2012.
  7. Informatyka gospodarcza, red. nauk. J. Zawiła-Niedźwiedzki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 51.
  8. www.web.gov.pl/e-finansowanie/76_142.html, 13.04.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu