BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziak Sebastian (Royal Park Hotel & Spa, Mielno), Borzyszkowski Jacek (Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & Spa W Mielnie
Analysis Of An Offer Of Special Stay Packages And Their Use In A Hotel Facility On The Example Of Royal Park Hotel & Spa In Mielno
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 194-204, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Oferta usługowa, Hotelarstwo, Oferta turystyczna
Services offer, Hotel industry, Touring offer
Note
summ.
Company
Royal Park Hotel & Spa, Mielno
Abstract
Współczesna branża hotelarska funkcjonuje w trudnych warunkach konkurencji rynkowej. Mnogość podmiotów i oferowanych przez nie produktów po-woduje, że poszczególne obiekty podejmują szereg przedsięwzięć i wykorzystują wiele dostępnych metod oraz narzędzi mających na celu wyróżnienie swojej oferty na rynku. Działania w zakresie wykorzystywania marketingu mix (tradycyjnego lub rozszerzonego) mają różnorodny charakter. Jedną z ważniejszych sfer oddziaływania na rynek są przedsięwzięcia podejmowane w sferze produktu turystycznego (hotelarskiego). Obiektem badań w niniejszym artykule jest Royal Park Hotel & SPA w Mielnie - trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z atrakcyjniejszych miejscowości nadmorskich w Polsce. Analizowany obiekt należy do znaczących przedsiębiorstw noclegowych w Mielnie zarówno pod względem możliwości recepcyjnych, jak i oferowanych produktów. (fragment tekstu)

The present article covers selected issues related to the demand and supply connected with special stay packages in the Royal Park Hotel & SPA in Mielno. It was demonstrated that offers of this type are very popular among customers. This contributes to their diversification in the facility in question. This phenomenon is the result of among others the current trends in hotel industry, related both to the supply and the touristic demand. The history of the facility in question demonstrates that guests use increasingly frequently offers in the form of an extended package that includes not only accommodation and catering services but also a number of other services (including those in the area of Wellness & SPA). At the same time, a further increase of the significance of this hotel market segment can be assessed: not only in the facility in question but also in the entire hotel sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 98-99.
 2. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 184.
 3. W. Błaszczuk, Cz. Witkowski, Hotelarstwo w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin 2006, s. 151-156.
 4. Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 148.
 5. W.W. Gaworecki, Turystyka, wyd. IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 319.
 6. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 1999, s. 234.
 7. T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 123.
 8. M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 51-53.
 9. I. Moszkowicz, E. Dłubakowska-Puzio, K. Puzio, Metody łagodzenia sezonowości usług turystyczno-leczniczych na przykładzie OWL Węgiel Brunatny w Kołobrzegu, w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 302.
 10. D. Jaremen, A. Panasiuk, Usługi hotelarskie jako produkt, w: Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 78-79.
 11. A. Doliński dzieli usługi hotelarskie na podstawowe, dodatkowe i  uzupełniające, a z ko-lei M. Turkowski na podstawowe i dodatkowe (w ramach tych drugich wyróżnia uzupełniające, towarzyszące i fakultatywne), M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 205.
 12. M. Świątkowska, Usługi hotelarskie, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, red. H. Górskiej-Warsewicz, E. Świstak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 98.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu