BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreację i kulturę w roku 2010
Analysis Of Household Spending On Recreation And Culture In 2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 205-217, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Rekreacja, Kultura
Household expenditures, Recreation, Culture
Note
summ.
Abstract
W wielu klasyfikacjach czynników warunkujących konsumpcję wyróżnia się różną liczbę i różne rodzaje kryteriów będących podstawą ich wyodrębnienia. Niezależnie od klasyfikacji czynników, od których uzależniona jest konsumpcja, zachowania konsumentów rozumiane są jako ogół działań, czynności i sposobów postępowania mających na celu zdobycie środków pozwalających na zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb. Cechą wspólną wszystkich klasyfikacji jest grupa czynników ekonomicznych. Czynniki te (w hierarchii wymienia się najczęściej dochód, ceny, podaż towarów i usług) mają największy wpływ na poziom i strukturę wydatków. Wysokość i struktura dochodów w gospodarstwie domowym jest więc podstawowym czynnikiem ekonomicznym kształtującym wielkość i strukturę spożycia. Wysokość dochodów oraz ich struktura rodzajowa stanowią informację istotną dla analizy poziomu i proporcji wydatków ludności.(fragment tekstu)

The aim is to meet the household needs of its members. This is accomplished by achieving revenue and management (meeting the needs of household members, invest-ments, savings). The essence of household activities is therefore based on the measures being or becoming a personal property of individuals or groups living in households. Some research work includes the compilation of the expenditure on different groups of products and different types of income households. The work includes the structure of expenditure on recreation and culture, and their share in total expenditures, as well as the analysis of percentage of household expenditure in the period.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Sojkin, Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994.
  2. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010.
  3. Dane za rok 2011 zostaną opublikowane w IV kwartale 2012 r.
  4. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu