BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na przykładzie gmin województwa podlaskiego
Self-Government Entities in Creation of the Conditions for the Development of Enterpreneurship and Innovation Podlaskie Voivodship Gminas - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 255-267, bibliogr. 6 poz., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Przedsiębiorczość, Innowacyjność regionu
Local government units, Local government, Entrepreneurship, Regional innovation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja możliwości oddziaływania jednostek samorządu terytorialnego (JST) na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedstawiono w nim nie tylko rozważania oparte na analizie dostępnej literatury, ale przede wszystkim wybrane wyniki badań przeprowadzonych w 2012 roku w gminach województwa podlaskiego dotyczących realizowanych przez nie działań proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych.(fragment tekstu)

Self-government entities undertake various activities to support the development of enterpreneuship and innovation. On one hand, it is the result of their income being dependent of the number and financial position of companies with a business seat on the entities' territory, and the care to increase the level of regional/local development they are responsible for, on the other. Although there are no evident statutory provisions referring to the entities' rights to affect enterpreneurship development, they do try to support enterpreneurship and innovation. The research shows, however, that these activities are diverse. One can venture a statement that the wealthier the entity, the wider the scope of its activities undertaken to stimulate economic activity. This, in turn, leads to broadening the developmental gap between the entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziemianowicz W., Mackiewicz M. i. in., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PARP, Warszawa 2000.
  2. Krajewski K., Gmina jako podmiot tworzący warunki rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, w: Przedsiębiorczość - aspekty finansowe i społeczne, Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. dr. hab. Jana Sliwy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  4. Raport metodologiczny z badań ankietowych realizowanych w ramach projektu "Podlaska strategia innowacyjności - budowa systemu wdrażania", Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o., styczeń 2012.
  5. Saar M.A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, Wydawnictwa Fachowe Cedetu.pl, Warszawa 2011.
  6. Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu