BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewska Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Model b2b świadczenia usług informatycznych - cechy i wyznaczniki konkurencyjności
B2b Model Of It Service Delivery - Characteristics And Determinants Of Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 363-372, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencja
Competitiveness, Competition
Note
summ.
Abstract
Postęp technologiczny napędzający gospodarki światowe i zmieniający życie ludzi powoli przybiera nowe oblicze. W czasach wirtualizacji najczęściej jedynym kontaktem ze światem technologii jest usługa informatyczna. Usługa świadczona poprzez rozproszone po całym świecie ukryte systemy, oparte na niewidocznych i nieznanych dla przeciętnego użytkownika technologiach. Nie tylko technologie, ale też usługi ukrywają się w tzw. chmurach (ang. clouds). Coraz bardziej popularne jest także świadczenie odpowiednio skonstruowanych usług informatycznych na odległość, w sposób zdecentralizowany i rozproszony.(fragment tekstu)

In B2B model, complex IT services are provided in a network of subsequent sup-pliers creating value added. From companies' viewpoint, an IT service is provided more often by external providers or by shared services providers in an offshore model. The IT infrastructure, platform and software may be provided as an IT service as well as full computer systems support for business processes. An information service is delivered in the quantity ordered, at an agreed unit price and in accordance with the requested parameters. An IT service recipient does not need to distinguish between its elements. For him, the most important are three determinants of IT services competitiveness: value added, the delivery guarantee (continuity) by providing quality (the parameters of the delivered service), unit cost. The article describes basic characteristics of information services and how they are provided on B2B market, taking into account the determinants of competitiveness. Information necessary to prepare the article comes from a literature study and from an observation of IT services delivery under B2B process in a branch of global large company, located in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Gabhart, B. Bhattacharya, Service Oriented Architecture (SOA) Field Guide for Executives, John Wiley & Sons 2008, Chapter 1, SOA Primer.
  2. Cloud Talk: Analysis of the Cloud Market, Business Transformation, and Industry Impli-cations, Mind Commerce 2011, Chapter 4: Cloud Computing Equals; L. Lachal, Cloud Computing Fundamentals, Ovum Summit 2010.
  3. Cloud Talk: Analysis of the Cloud Market, Business Transformation, and Industry Implications, Mind Commerce 2011, Chapter 3: The Cloud Landscape.
  4. Itil & ITSM World, www.itil-itsm-world.com/, The Itil and ITSM Directory oraz R. Ryan, R. Raducha-Grace, The Business of IT: How to Improve Service and Lower Costs, IBM Press, 2010, Chapter 2 - IT Service Lifecycle: Improving Business Performance.
  5. F. Kotler, W. Pfoertsch, Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 29.
  6. Government Commerce (OGC), Office, ITIL Service Operation, 2011 Edition, TSO 2011, Chapter 2 - Service Management as a Practice.
  7. A. Olczak, M. Urbaniak, Marketing B2B w praktyce gospodarczej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 212.
  8. The IT Service Management Forum, IT Service Management Based on ITIL®V3 - A  Pocket Guide, Van Haren Publishing, itSMF International 2007, 3 Lifecycle Phase: Service Strategy.
  9. S. Taghizadegan, Essentials of Lean Six Sigma, Butterworth-Heinemann 2006, Chapter 1 - Introduction to Essentials of Lean Six Sigma (6σ) Strategies-Lean Six Sigma-Six Sigma Quality with Lean Speed.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu