BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
E-commerce w poczcie polskiej w świetle rozwiązań wybranych zagranicznych operatorów pocztowych
E-Business Implememantion To Postal Activities On The Basis Of Foreign Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 373-384, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Handel elektroniczny, Poczta
e-commerce, State post
Note
summ.
Abstract
Internet przyczynił się do stworzenia zasad społeczeństwa informacyjnego, czyli do tego, aby tworzenie, dystrybucja i wykorzystanie informacji były działalnością znaczącą pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Internet ma również szczególne znaczenie w procesie rozwoju biznesu elektronicznego (e-biznesu). Według definicji prof. W. Cellary polega on na: "zastąpieniu formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi i zorganizowaniu obrotu nimi na drodze elektronicznej oraz na zorganizowaniu interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezpośrednich spotkań". Z tym zagadnieniem związane jest również pojęcie handlu elektronicznego (e-handlu) rozumianego jako szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie e-biznesu, skupiającego się wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany, obejmującego relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (business-to-business - B2B) oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem (business-to-consumer - B2C).(fragment tekstu)

The paper presents e-business solutions in Swiss, New Zealand and Canadian postal operator. The article's focused on three aspects: Internet accessibility, the value of e-commerce in selected countries and the index analysis of Polish Post.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?, "E-mentor" 2004, nr 1 (3).
  2. J. Kutkowska, Co kryje się właściwie pod pojęciem e-biznesu, www.wwb.pl.
  3. J. Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN/Mikom, Warszawa 2008, s.  217.
  4. Ustawa o kontroli skarbowej - przepisy dotyczące rachunków bankowych (DzU 2011, nr 41, poz. 214).
  5. E. Matyszewska, Internet nie chroni przed zapłatą podatku, "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 231, s. 2-3.
  6. www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaFirmy&DF=Eprzesylka.
  7. www.social-commerce.pl/e-commerce-w-europie/.
  8. W 2009 r. w wyniku przekształcenia Poczty Polskiej w spółkę akcyjną sprawozdanie finansowe opublikowano za okres 1.01.2009-31.08.2009.
  9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, s. 86.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu