BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuzek Dagmara K (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Środowiskowe problemy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych ochrona przyrodniczą w Polsce
Environmental Development Problems of Small and Medium Enterprises Sector on Areas Under Environment Protection in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 207-219, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Ochrona przyrody, Przedsiębiorstwo, Rozwój
Nature protection, Enterprises, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie relacji między działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym oraz ograniczeń rozwojowych MSP jakie mogą wynikać z partnerstwa sektora biznesu i ochrony przyrody(fragment tekstu)

From an environmental and economic point of view, the most important is to understand and analyze the relationships of the natural environment and the economy, where nature is a direct source of energy, some of the measures and objects of work and means of consumption, output of waste production and consumption, the conditions for agricultural production, forestry and fishing, determine opportunities for transport and affect human health. So far, the relationship between business and conservation sectors were perceived in terms of conflict. The corporate sector has been identified as the ruthless pursuit of profit, and the relation to the business world characterized by mistrust, suspicion and accusations. Building understanding and use of development opportunities that lie in the area of proecological economy require changes in the relationship and communication between these sectors. It is necessary to promote a positive relation-ship between business and biodiversity, particularly in protected areas of nature(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Białostocka, Białystok
 2. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999,
 3. Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój,
 4. Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, vol. 3, nr 1, 2008
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010
 6. Symonides E., Degradacja środowiska przyrodniczego,
 7. Wiek wielkich przemian, red. M. Dobroczyński, A. Jasińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
 8. Symonowicz A., Bilans strat powstałych wskutek degradacji środowiska, synteza pro-blemu badawczego 04.10.13. Podstawy społecznoekonomiczne ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, SGPiS, Warszawa 2001.
 9. Tederko Z., Ochrona bioróżnorodności w działalności przedsiębiorstw - realizacja unijnej inicjatywy Biznes i Bioróżnorodność, Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, Warszawa 2010
 10. Zuzek D., Polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 8 (3) 2009
 11. Żylicz T., Ekonomia wobec zagadnień środowiska przyrodniczego. Elementy teorii oraz implikacje praktyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu