BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapko Aleksandra (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Żeglarskie usługi szkoleniowe na przykładzie oferty województwa zachodniopomorskiego
The Market Of Sail Courses In Poland On The Example Of West Pomeranian District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 395-408, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi, Żeglarstwo
Services, Sailing
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólne zasady regulujące rynek szkoleń żeglarskich w Polsce, a następnie w sposób syntetyczny zaprezentowano sytuację na nim w województwie zachodniopomorskim. W opracowaniu przeanalizowano oferty wybranych organizatorów szkoleń żeglarskich działających na tym terenie oraz przedstawiono dające się zaobserwować w ostatnich latach trendy związane z tymi usługami. Celem artykułu jest przedstawienie wymogów formalnoprawnych dotyczących osób uprawiających żeglarstwo, a także tego, jak wygląda oferta podmiotów przeprowadzających szkolenia w tym zakresie.(fragment tekstu)

In the previous years a dynamical growth in number of companies and centers of-fering sailing courses in Poland can be observed. This is the result of changes in regulations which made organizing sail training easier and more available to privet companies. Nowadays a sailing course can be e.g. a way of efficient management of owned fleet or enlarging a number of clients able to charter yachts. The article presents what the current regulations in that field are, and how the situation in the West Pomeranian District looks like. The article gives also the examples of some particular offers of courses operators. The current trends in sailing courses market have been also considered in the article.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 29.
  2. T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1983, s. 8.
  3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa. Jest to rozporządzenie ustawy o kulturze fizycznej (DzU z 1996 r. nr  25, poz. 113), która już nie obowiązuje, ale obowiązują wydane na jej podstawie rozporządzenia.
  4. www.centrumzeglarskie.pl. www.skagen.pl.
  5. www.duchmorza.pl/.
  6. www.bractwo-czaplinek.pl/.
  7. www.tramp.org.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu