BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motała Daria (Politechnika Poznańska)
Title
Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w wybranych przedsiębiorstwach sektora gazowniczego - wnioskowanie na podstawie analizy skupień
Use Of Modern Management Methods In Selected Gas Engineering Sector Entertainments - Drawing Conclusions Based On Data Clustering
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 455-467, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Zarządzanie, Przemysł gazowniczy
Management, Gas industry
Note
summ.
Abstract
Zmienne otoczenie, z jakim muszą radzić sobie współczesne przedsiębiorstwa, wpływa na zakres wykorzystywania różnorodnych metod zarządzania. Organizacje, które chcą się rozwijać lub przynajmniej utrzymać na rynku, najczęściej funkcjonują w oparciu o metody składające się na koncepcje uznawane za nowoczesne. Kierując się tym kryterium, dokonano doboru metod, których zakres zastosowania został następnie sprawdzony w wybranej grupie przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

Modern enterprises use various methods of management to achieve a satisfactory competitive position. It is also true for service gas engineering sector enterprises, which was the subject of the research. The aim of the research was to state, by using data clustering, whether is it possible to divide firms into groups by taking into consideration (certain) types of applied methods. Bolden's team classification was the base for separation. They divided methods, which support organization, into two classes - social and technological. As a result, the specification of entirely market - efficient enterprises were defined, as well as service transmission or service installing methods of management used by them.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Rychlicki, J. Siemek, Analiza konkurencyjności gazu względem innych paliw i  nośników energii, "Rzeczpospolita - Energia XXII - Ciepło, Elektroenergetyka, Gaz", 11.04.2000, nr 86 (5556).
 2. K. Pepper, P. Waterson, C. Clegg, R. Bolden, P. Warr, T. Wall, Manufacturing Practices In the UK - The Current Picture, w: W. Karwowski, R. Goonetilleka, Manufacturing Agility and Hybrid Automation, IEA Press, Santa Monica 1998.
 3. S. Trzcieliński, Lean management a wirtualność przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Insty-tutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, seria "Konferencje" 2003, nr 23.
 4. S. Trzcieliński, D. Motała, Zastosowanie współczesnych metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora gazowniczego, Szkoła Letnia Zarządzania, Jachranka 2006; S. Trzcieliński, D. Motała, E. Pawłowski, K. Pawłowski, Designing an effective management system for enterprises: Concepts and verification Designing an effective management system for enterprises: Concepts and verification Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 18, 2008.
 5. www.statsoft.pl.
 6. Z. Zymonik, A. Tłaczała, Zarządzanie jakością oprogramowania w modelu CMMI, w: Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej, red. J. Zymonik i Z. Zymonik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 7. T. Bendell, L. Boulter, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 8. J.M. Juran, A.B. Godfrey, Juran's Quality Handbook, The McGraw-Hill Companies, Nowy Jork 1999, www.knowel.com.
 9. K.B. Zandin, Maynard's Industrial Engineering Handbook, The McGraw-Hill Companies, Nowy Jork 2001, www.knowel.com.
 10. M. Ciesielski, Instrumenty zarządzania logistycznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 11. A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. R. Jackowicz, S. Lis, Podstawy projektowania struktur przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa 1987.
 13. E. Pawłowski, K. Pawłowski, M. Wachowski, Wdrażanie systemu TPM w warunkach przedsiębiorstwa międzynarodowego, w: Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie, red. S. Trzcieliński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 14. R. Bolden, P. Waterson, P. Warr, Ch. Clegg, T. Wall, A new taxonomy of modern manu-facturing practices, "International Journal of Operations & Production Management" 1997, Vol. 17, No. 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu