BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzemieniak Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej
The Development Of Merchandising Services - Conditions And Trends On The Example Of The Clothing Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 469-479
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Przemysł odzieżowy, Rynek odzieżowy
Clothing industry, Clothing market
Note
summ.
Abstract
Pierwsze przesłanki merchandisingu pojawiły się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych wraz z powstaniem nowej kategorii punktów sprzedaży detalicznej - sklepów samoobsługowych1. Pierwszy supermarket - "Piggly Wiggly" - otworzył 6 września 1916 roku w Memphis w stanie Tennesee Amerykanin Clarence Saunders. Był on samoukiem - zakończył edukację w wieku 14 lat i rozpoczął pracę jako sprzedawca. Po wielu latach doszedł do wniosku, że tradycyjny sposób sprzedaży jest mało wydajny i kosztowny. Recepta Saundersa była prosta: niech klienci sami biorą z półek to, co chcą kupić. Sklep będzie mógł zatrudniać mniej osób, towary będą tańsze, a niższe ceny przyciągną klientów. Saunders wprowadził wiele rozwiązań, z których część jest do dziś fundamentem działania supermarketów. Sklep "Piggly Wiggly" był zorganizowany na wzór labiryntu - po kupieniu np. mleka klient nie mógł pójść od razu do kasy, lecz musiał przejść przez cały sklep, wzdłuż wszystkich półek z towarami. Wynalazca słusznie uważał, że klient po drodze może coś zauważyć i zdecyduje się na zakup, o którym wcześniej nie myślał.(fragment tekstu)

Merchandising services contribute to the growth in retail sales significantly. It is the shop design, the atmosphere and good exhibition of the product affect consumer decisions on the selection of the shop where he makes purchases. Enterprises in their activities cannot forget that in order to generate profits they must have the ability to adapt to the expectations and needs of potential customers. Supply of merchandising services to meet the individual needs of consumers will be most successful.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Borusiak, Merchandising, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-znań 2005, s. 7.
  2. A. Leszczyński, Supermarket-sztuka sprzedawania, w: www.wiz.pl, 10.03.212.
  3. L. Witek, Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 1.
  4. T. Goban- Klass, Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2006, s. 295-296.
  5. M. Rzemieniak, Merchandising, w: Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 167.
  6. E. Diamond, J. Diamond, Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 105.
  7. T. Morgan, Merchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu, Arkady, Warszawa 2008, s. 30.
  8. www.egospodarka.pl, 15.03.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu