BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Podatek VAT w usługach pocztowych - Polska na tle innych krajów UE
Vat Treatment Of The Postal Sector - Poland In The Background Of Another European Coutries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 495-504, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi pocztowe, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Postal services, Value Added Tax (VAT)
Note
summ.
Abstract
Szczególne traktowanie publicznych operatorów pocztowych w krajach Unii Europejskiej w kwestii podatku VAT jest jedną z najczęściej wymienianych barier wejścia na rynek usług pocztowych przez alternatywnych operatorów pocztowych. Zagadnienie to - w równym stopniu interesujące i kontrowersyjne - od dawna jest przedmiotem troski Komisji Europejskiej. W ostatnich latach na forum Wspólnoty, ale też w polskiej prasie gospodarczej, pojawiały się zarzuty w sprawie bezpodstawnego wykorzystywania przez operatorów publicznych zwolnienia z podatku VAT w stosunku do niektórych usług1. Stało się to przesłanką do napisania artykułu, w którym opisano regulacje prawne w odniesieniu do zwolnienia usług pocztowych z VAT na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Przedstawiono też informacje na temat stawek i zakresu zwolnień z tego podatku w poszczególnych krajach.(fragment tekstu)

In this article the authors have shortly described the VAT regulations in the postal sector at national and European Union level. Also, the different scope of VAT exemptions in Member States have pointed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Copenhagen Economics: Main Developments in the Postal Sector (2008-2010), Final Report, 29 November 2010, s. 188-200.
  2. Common VAT System Directive - CVSD.
  3. Dyrektywa 2006/112/WE: Rozdział 2, Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym.
  4. Interpelacja nr 17667 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług. Poseł Karol Karski, Warszawa, 5 sierpnia 2010 r. oraz Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z  upoważnienia ministra - na interpelację nr 17667 w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług, Podsekre-tarz stanu Maciej Grabowski, Warszawa, dnia 9 września 2010 r., www.orka2.sejm.gov.pl.
  5. Małgorzata Bryczyńska, dyrektor Ośrodka Rozliczeń Publiczno-Prawnych Centrum Rachunkowości Poczty Polskiej: Usługi pocztowe Poczty Polskiej są zwolnione z  podatku VAT, www.poczta-polska.pl/, 30.01.2012.
  6. Regulamin świadczenia usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 278/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r.
  7. Cennik opłat za świadczenie usługi pocztowej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 279/2011 Zarządu Poczty Polskiej SA z dnia 30.11.2011 r.
  8. www.eur-lex.europa.eu: Sprawa C-357/07, The Queen, na wniosek: TNT Post UK Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs - wniosek o  wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]. Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienia - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. a) - Świadczenie usług przez publiczne służby pocztowe.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu