BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Analiza finansowa operatorów pocztowych w Polsce przed liberalizacją rynku
Financial Analysis Of The Postal Operators Before Full Market Liberalization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 519-531, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Poczta, Analiza finansowa
State post, Financial analysis
Note
summ.
Abstract
Zbliżający się termin otwarcia polskiego rynku pocztowego (od pierwsze-go stycznia 2013 r.) wpływa na przekształcenia w Poczcie Polskiej. Wcześniejsze przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej w spółkę akcyjną powinny przygotować operatora do działania w warunkach pełnej konkurencji. Liberalizacja rynku jest równoznaczna ze zniesieniem obszaru zastrzeżonego, z którego operator publiczny uzyskiwał przeważającą część swoich przychodów z działalności pocztowej (w 2010 r. było to 66%)1. W świetle tego głównym celem artykułu jest analiza finansowa sprawo-zdań finansowych Poczty Polskiej oraz porównanie działalności operatora publicznego z wynikami wybranych operatorów alternatywnych, takich jak TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i Siódemka SA2, za pomocą analizy wskaźnikowej w latach 2008-2010. (fragment tekstu)

In this article authors present the financial analysis Polish Post Office between 2008-2010 and the ratio analysis of chosen postal operators. The analysis has shown needed changes, that occur in the public operator before full market liberalization.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Stolarczyk, M. Sylwestrzak, Porównanie działalności Poczty Polskiej i  operatorów alternatywnych na krajowym rynku usług pocztowych, Warszawa 2011, s.  4.
  2. Ze względu na zakres czasowy wybrano jedynie te spółki, które opublikowały swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B za lata 2008-2010 oraz należą do 15 największych operatorów alternatywnych według Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku.
  3. S. Bragg, Business Ratios and Formulas, New Jersey 2007, s. 1-3.
  4. Ch. Gibson, Financial Reporting & Analysis: Using financial accounting information, Mason 2010, s. 187.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu