BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Inwestycje nieruchomościowe na lokalnym rynku miasta Gryfina
Investments in the Local Real Estate Market Town of Gryfino
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 89, s. 341-352, tab.,rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Keyword
Inwestycje, Nieruchomości, Miasto, Rynek
Investment, Real estate, City, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W teorii ekonomii pojęcie inwestycji ma bardzo ścisłe znaczenie i odgrywa istotną rolę, nie tylko na rynku nieruchomości, ale i w rozwoju lokalnym, a ten kojarzony jest z rozwojem gospodarczym, który gdy zaistnieje jest praprzyczyną ogólnego wzrostu. Ogólna wielkość inwestycji należy bez wątpienia do podstawowych uwarunkowań wzrostu gospodarczego. Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy nie jest jednak automatyczny. Ich efektywność jest wypadkową wielu innych czynników, np.: postępu technologicznego i możliwości innowacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego oraz istniejących uwarunkowań organizacyjnych i instytucjonalnych. Tym niemniej, ogólny poziom inwestycji uważany jest za punkt wyjścia wielu strategii rozwoju gospodarczego, a pobudzanie procesów inwestycyjnych jest jednym z centralnych problemów lokalnej polityki gmin. Ogólnie wiadomo, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z najlepszych form lokaty kapitału ze wszystkich możliwych form. Przede wszystkim wiąże się to z ochroną jaką daje ta forma lokaty przed realną utratą wartości. Każda inwestycja nieruchomościowa ma celu maksymalizacją zysku przy minimalizacji ryzyka. Aktualnie szacuje się, że stopy zwrotu w inwestycjach nieruchomościowych w Polsce kształtują się na poziomie 9-10 lat, a to sugeruje, że nieruchomość stała się obiektem inwestycji przynoszącym dochód(fragment tekstu)

This paper presents selected results of individual investments on the example of the local real estate market Gryfino. Due to data availability, the study was based on in-formation about secondary market transactions for residential and commercial premises made in the years 2008-2009, from the Office of Real Estate Brokerage in Gryfino. In this work the basic methods of assessing the profitability of the investment(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE, Poznań 2006
  2. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu