BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Granosik Beata (Politechnika Koszalińska), Nadolna Emilia (Politechnika Koszalińska)
Title
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej na lokalnym rynku pracy
Employment of Disabled People in Sheltered Workshops in the Local Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 343-358, bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Zakład pracy chronionej
Disabilities employment activity, Supported employment enterprise
Note
summ.
Abstract
Artykuł powstał na podstawie analizy materiałów źródłowych (danych PFRON, PUP w Koszalinie, WUP w Szczecinie i GUS) i krytyki piśmiennictwa. Badaniami objęto głównie koszaliński rynek pracy osób niepełnosprawnych w stosunku do województwa zachodniopomorskiego i Polski w latach 2007-2011.(fragment tekstu)

Topic of choice was dictated by the actuality issue of employment persons with disabilities. It is particularly important because persons with disabilities constitute a large group in Poland, and the employment market in recent years more and more of such persons found jobs in sheltered workshops. The main purpose of writing a publication is to present data obtained from the PFRON of sheltered workshops, creating local job market for people with disabilities, in addition, work has focused on the following issues: - The phenomenon of disability in the labor market. - Unemployment among the disabled. When starting to solve the above-mentioned research problems there was a thesis that the sheltered workshop is a perfect place where the majority of people with disabilities have the opportunity to gain work. The employment is a very important aspect in the lives of such people and is often the way to their rehabilitation and return to normal life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczyński A., Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, KIG-R, Warszawa 2001.
  2. Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo- -Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995.
  3. Poliwczak I., Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007.
  4. Żałobka B., Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Komentarze - informacje - wyjaśnienia, "Rachunkowość" 1996, nr 11.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, DzU 2010, nr 226, poz. 1475.
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2011 nr 178, poz. 1061.
  9. Raporty: GUS, PUP w Koszalinie, PFRON, WUP w Szczecinie z lat 2010-2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu