BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toszewska Weronika (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty Polskiej SA
Estimation of the Service Process by Customers of Poczta Polska SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 533-543, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Usługi
Services
Note
summ.
Abstract
Każdy rodzaj usług charakteryzuje się inną kombinacją cech, które - wynikając z ich specyfiki - stanowią o ich niejednorodności. Ocena procesu usługowego zależna jest od wielu czynników. Bazuje ona na subiektywnym odczuciu danego odbiorcy odnośnie do poziomu zaspokojenia potrzeb przez niego zgłaszanych. Odbiorcy usług pocztowych rozpatrują wiele kryteriów, dokonując ich oceny, przy czym istotny wpływ na ocenę procesu ma jednostka świadcząca daną usługę. Przedstawiona w artykule część badania ukazuje opinie odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Poczta Polska SA. Losowo wybrani klienci urzędów pocztowych w regionie koszalińskim stanowią znaczącą grupę, gdyż opinia całego przedsiębiorstwa budowana jest na opinii poszczególnych jednostek. Stworzenie procesu, który pozwalałby na zaspokojenie potrzeb nabywców, wymaga poznania oczekiwań klientów i sposobu postrzegania usług.(fragment tekstu)

Knowing the needs and the opinion about the services that customers are purchas-ing is the key generator of changes. Fitting the service level to the recipient is an essen-tial aspect in creating the given value to the processes. Purpose of this paper is to present the opinion of buyers of services supplied by the Polish public operator Poczta Polska SA Clients using from services of the 50 post offices of the Koszalin region were put through an examination. They judgment about the level of satisfaction, level of the development of services can be an important factor, that can influence changes(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06248
 2. A. Panasiuk, Usługi pocztowe. Rynek i Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 34.
 3. Z. Jasiński, G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, Rozprawy i Studia, t. 579, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005
 4. Rynek usług pocztowych, red. R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska, Wydawnictwo a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 66
 5. Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt z dnia 6 września 2010 r., Warszawa 2010, s. 18
 6. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2011, s. 15.
 7. Współczesna ekonomia usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 124
 8. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2010 r., Warszawa 2011, s. 14.
 9. L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 152-153
 10. Badania rynku metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 87.
 11. D.A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 757-759
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu