BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile)
Title
Strategia pozyskiwania talentów katalizatorem przedsiębiorczości
Sourcing Strategy of a Catalyst for Entrepreneurial Talent
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 393-406, bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość, Zarządzanie talentami
Entrepreneurship, Talent management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono kwestie związane z wyborem strategii pozyskania i utrzymania talentów. Decydenci często się zastanawiają nad rodzajem rekrutacji czy metodą selekcji uzdolnionych osób. Problemem jest już sama definicja "talentu" i postrzegania jego roli w firmie oraz umiejscowienie ich w strategii firmy. Kolejną trudną sprawą jest utrzymanie takich pracowników w firmie za pomocą narzędzi, które będą skuteczne przez dłuższy okres, gdyż utalentowani ludzie oczekują nie tylko rozwoju zawodowego. Chcą wykorzystać ten rozwój i dostawać nowe, większe wyzwania, rozwijać swój talent, być w ruchu41. Uważa się, że prawdziwe zarządzanie talentami polega na zaplanowaniu właściwych sposobów spożytkowania potencjału, jakim dysponują utalentowani pracownicy. W artykule celowo zwrócono uwagę na macierz talentów, zawierającą elementy wymierne i niewymierne, podlegające ocenie przy pozyskaniu jako podpowiedź. Wskazano również na obszary, w których powinna być prowadzona rekrutacja i selekcja. We współczesnej gospodarce istotne jest, aby pozyskanie wyjątkowych pracowników było kompatybilne z wizerunkiem pracodawcy (z elementami procesu budowania marki), dlatego autorka przedstawiła model strategicznego utrzymania talentów. Przedsiębiorstwa stawiające na przedsiębiorczość mają wręcz obowiązek prowadzenia polityki zarządzania talentami ze względu na ciągły rozwój globalnej gospodarki i szybko rosnącą konkurencję. Powinny stawić na ludzi, którzy potrafią bez przeszkód i zbytniego czasu dostosować się do zmiennych realiów. (fragment tekstu)

The articles says, nowadays people are identified as the most valuable factor for organization and that company, without highly-motivated employees, is not able to reach its goals. Both customer satisfaction and a level of financial effect depend on them. Organization should be aware of that relation, that is a form of a new enterprise development. The article shows a policy of gaining and keeping gifted employees as elements of talent management process. It's not possible to forget, talents exist in each enterprise, regardless of its size, range and direction of activities. Only these employees can create a positive image of their employer, who is a driving force for the most lucrative customers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus-Matuszyńska A., Jak budować wizerunek firmy-pracodawcy?, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 12.
 2. Armstrong A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 3. Davis T., Ewaluacja talentu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 4. Głowacka-Stewart K., Dwie pułapki zarządzania talentami, "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 1.
 5. Ingram T., Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2011.
 6. Jarosławska A., Docenić talenty, "Personel i Zarządzanie" 2011, nr 1.
 7. Karwiński M., Retencja pracowników utalentowanych, w: Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 8. Kopera A., Zarządzanie talentami w praktyce, "portfel.pl" 2011, nr 6.
 9. Kotzian J., Testowanie marki, "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 2.
 10. Kuchto A., Profesjonalna e-rekrutacja i komunikacja z kandydatami skutecznym narzędziem employer branding'u, http://employerbrandingclub.com/Profesjonalna-e-rekrutacja- i-komunikacja-z-kandydatami-skutecznym-narzedziem-Employer-Brandingu. html, dostęp 17.02.2012.
 11. Majcherek A., Siła marki, "Personel i Zarządzanie" 2011, nr 10.
 12. Maliszewska E., Zarządzanie talentami - rozważania praktyka, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 13. Miś A., Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych, w: Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 14. Robertson A., Abbey G., Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 15. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 16. Pacuła P., Headhunting: daj się złapać łowcy głów, http://menstream.pl/wiadomoscikariera/ headhunting-daj-sie-zlapac-lowcy-glow,0,649763.html, opubl. 30.07.2010, dostęp 17.02.2012.
 17. Pocztowski A., Pozyskiwanie utalentowanych pracowników, w: Zarządzanie talentami w organizacji, red. A. Pocztowski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 18. Robertson A., Abbey G., Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 19. Sikorska K., Headhunting - możliwości i zagrożenia, http://hrstandard.pl/2010/06/23/ head-hunting-%E2%80%93-mozliwosci-i-zagrozenia/, opubl. 23.06.2010, dostęp 17.02.2012.
 20. Stegenka A., Jak utrzymać talenty, jak budować ich zaangażowanie i lojalność w długofalowej perspektywie, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 21. Tabor J., Programy rozwojowe - jak kształcić talenty w organizacjach, "E-mentor" 2008, nr 5 (27), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/599, opubl. 12.08.2008, dostęp 17.02.2012.
 22. Wrzosek-Borodiuk A., Rozwijanie gwiazd (3), "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu