BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkiewicz Marcin (Politechnika Koszalińska)
Title
System zarządzania jakością elementem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Quality Management System as the Development of Medium and Small Enterprises Element
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 97, s. 445-462, bibliogr. 10 poz., rys.
Issue title
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości
Keyword
Zarządzanie jakością, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Quality management, Enterprise development, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie, że systemy zarządzania jakością determinują rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw. Rozważania poparto wynikami autorskiego badania empirycznego przeprowadzonego w 2011 roku wśród 520 przedsiębiorstw na terenie środkowopomorskim (byłego województwa koszalińskiego). Przedstawiono również analizę literatury z zakresu systemów zarządzania jakością. W artykule postawiono tezę, że system zarządzania jakością ma duży wpływ na rozwój MŚP w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.(fragment tekstu)

The work accomplished general introduction of the quality management system, and its influence on the development of medium and small enterprises. The author introduces problems connected with types of the implemented systems that are dependent on the type of activity, the branch, and the direction of the working. The work has lead to the conclusion that management system brings advantages, especially improves the quality, competitiveness, clients (gain over, keep, satisfy), employees and other aspects of the company. It is worth to mention that the implementation of the quality management systems is supported by co-financing by the European funds. The work has been leaned on the research lead by the author. The research has been conducted in 520 companies in the territory of the former Koszalin province. The research has revealed that medium and small enterprises have the ability to the continuous development, adaptation, market needs, improvement of its products.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hamrol A., Zarządzania jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Karaszewski R., TQM teoria i praktyka,Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
  3. Komentarz do norm ISO 9000 : 2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  4. Leksykon zarządzania, red. M. Adamska, Difin, Warszawa 2004.
  5. Olkiewicz A., Olkiewicz M., System zarządzania jakością - determinanty, w: Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
  6. PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
  7. Skrzypek E., Systemy zapewnienia jakości. Doświadczenia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Zakład Usług Poligraficznych Tekst, Lublin 1993.
  8. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  9. Urbaniak M., Marketing przemysłowy i zagadnienia jakości, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
  10. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu