BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomski PIotr (Politechnika Częstochowska)
Title
Usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości : kontekst etyczny realizacji pośrednik-klient
Real Estate Brokerage The Ethical Context of Agent - Client Realtionship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 557-572, tab.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Nieruchomości, Klient
Property turnover, Real estate, Customer
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które we współczesnym społeczeństwie towarzyszą często wyborowi, przygotowaniu i wreszcie zawarciu umowy stanowiącej pod-stawę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Towarzyszą one także działaniom podmiotów gospodarczych, które - realizując swoje cele biznesowe - uczestniczą w rynku nieruchomości jako strony transakcji, obsługiwane przez pośredników. W tym świetle moralność i etyka osób realizujących zawodową działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zdaje się być kluczowa dla komfortu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych współczesnego społeczeństwa oraz funkcjonowania przedsiębiorstw i wykorzystania nieruchomości w ich działalności. Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja zarysu problemów etycznych na rynku nieruchomości na tle istoty etyki w biznesie oraz prezentacja wyników badań prowadzonych przez autora w obszarze zachowań pośredników w obrocie nieruchomościami oraz ich postrzegania przez usługobiorców(fragment tekstu)

The paper presents an outline of ethical problems existing on real estate market. Real estate brokerage services are ones of particular sensitivity. This results from the significant economic and social importance of all transactions on the real estate market. The empirical part of the paper presents a part of the results of author's own survey conducted in February and March 2012 on perception of real estate agents activities using Computer Assisted Web Interview method(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 18
 2. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2004, s. 109-110.
 3. S. Vieyra, Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 74
 4. L.A. Ponemon, D.R. Gabhart, Ethical reasoning research in the accounting and auditing professions,
 5. G. Izzo, Cognitive moral development and real estate practitioners, "Journal of Real Estate Research", Vol. 20, No. 1/2, s. 119-141.
 6. R. Chalkey, Professional Conduct: A Handbook for Chartered Surveyors, Surveyors Holdings Ltd, London 1994
 7. A.O. Agboola, O. Ojo, A.R. Amidu, The ethics of real estate agents in emerging econo-mies, "Property Management" 2010, Vol. 28, No. 5, s. 340
 8. J.W. Brzeski, G. Dobrowolski, Sz. Sędek, Vademecum pośrednika nieruchomości, KiN, Kraków 2004, s. 36.
 9. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 56.
 10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, DzU 2010, nr 102, poz. 651, art. 180
 11. J. Conway, J. Houlihan, The real estate code of ethics: viable or vaporous?, "Journal of Business Ethics" 1982, Vol. 1, No. 3, s. 201-210.
 12. J. Brinkmann, Business and Marketing Ethics as Professional Ethics. Concepts, Ap-proaches and Typologies, "Journal of Business Ethics" 2002, No. 41, s. 161
 13. J. Robinson, R. Reed, Property transactions: a note on ethics, 9th Annual Conference of the Pacific Rim Real Estate Society, Brisbane, 19-22 stycznia 2003,
 14. F.C. Doehring, Dual Representation & Conflicts of Interest In Real Estate Management, "Journal of Property Management" 2009, s. 37.
 15. Zasady etyczne i standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami, "Nie-ruchomości" 2009, nr 1/125, C.H. Beck
 16. www.pfrn.pl/page/108, 13.02.2012
 17. J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck , Warszawa 2009, s. 1101
 18. Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. Załącznik do komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2009r., PFRN, par. 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu