BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kuta Tatiana (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Bolińska Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
"Odświeżanie" marki Estee Lauder i jego wpływ na poprawę wizerunku wśród konsumentów
Refreshing Brand "Estee Lauder" and it's Impact on Improving Image Among Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 573-584, tab., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Marka, Konsument
Brand, Consumer
Note
summ.
Abstract
Cykl życia produktu to koncepcja związana z "odświeżeniem" marki. Marka, aby trwać na rynku, musi się zmieniać. Musi podążać za potrzebami nabywców, a nawet je wyprzedzać. Mówi się wówczas, że jest ponadczasowa. W literaturze marketingowej "marka" opisywana jest w trzech głównych znaczeniach. Po pierwsze, to produkt, czyli indywidualna pozycja marketingowa, linia produktu, rodzina produktów, a nawet cały oferowany przez firmę asortyment. Po drugie, kojarzyć ją można z konkretnym znakiem towarowym, czyli logo. Wreszcie po trzecie, można ją utożsamiać ze skrótem myślowym, oznaczającym szeroko pojęty wizerunek produktu czy zestawu produktów i wówczas nabiera charakteru wartościującego. Marketing łączy ze sobą trzy wymienione znaczenia i generuje w ten sposób następującą definicję marki: "produkt, który zapewnia korzyści funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu". To pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona lub opraco-wana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów(fragment tekstu)

The subject of this project concerns research based on a brand's image "refreshing" process influence on the life cycle of a product. "Estée Lauder" brand served as an example of a company producing body care and makeup cosmetics for women. Through all years, the company had introduced many processes refreshing the image what resulted in over sixty years of brand's market existence. The main objective has been fulfilled basing on more detailed targets. A research hypothesis of the project indicates that the majority of customers knows "Estée Lauder" products. Customers' opinion survey has been performed as a direct interview supported by a questionnaire paper(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 11.
  2. H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 61.
  3. www.egospodarka.pl/52963,Rebranding,2,20,2.html, 16.06.2011.
  4. J.W. Wiktor, Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej, w: Marketing u progu XXI wieku, AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 34.
  5. www.egospodarka.pl/52963,Rebranding,2,20,2.html, 16.06.2011.
  6. www.monitor-ekonomiczny.pl, 6.12.2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu