BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Title
Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej : ujęcie porównawcze
Polish Higher Education System and Functions of Social Policy : Comparative Perspective
Source
Polityka Społeczna, 2013, nr 10, s. 25-31, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, System edukacji, Polityka społeczna, Społeczne funkcje państwa dobrobytu
Higher education, Educational system, Social policy, Social functions of the welfare state
Note
summ.
Abstract
Na podstawie literatury przedmiotu w artykule zostały poddane analizie związki pomiędzy polityką społeczną a polityką w obszarze szkolnictwa wyższego. Zaprezentowano sposób konceptualizacji i operacjonalizacji porównawczego ujęcia tych związków z wykorzystaniem pojęć dekomodyfikacji i stratyfikacji. Umiejscowienie Polski na tle innych krajów OECD pozwoliło ocenić, w jakim stopniu polityka szkolnictwa wyższego w Polsce realizuje funkcje polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article, relationships between social policy and higher education policy are analysed with reference to the relevant literature. Next, the concepts of decommodification and stratification are conceptualized and operationalized for the purpose of cross-national comparative analysis. Presenting Poland in the context of other OECD countries allows to assess to what extent Polish higher education policy realizes functions of social policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allmendinger J., Leibfried S., (2003), Education and the welfare state: the four worlds of competence production, "Journal of European Social Policy" nr 1 (13).
 2. Ansell B.W. (2010), From the Ballot to the Blackboard. The Redistributive Political Economy of Education, Cambridge University Press, New York.
 3. Barr N. (2006), Finansowanie szkolnictwa wyższego, "Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 1 (27).
 4. Barr N. (2012), Economics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford.
 5. Bernardi F., Ballarino G. (2012), Participation, equality of opportunity and returns to tertiary education in contemporary Europe, "European Societies", D0l:10.1080/ 14616696.2012.750729.
 6. Bourdieu P., Passeron J.-C. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 7. Bowles S., Gintis H. (1976), Schooling in Capitalist America, Routledge, London.
 8. Busemeyer M.R. (2012), Inequality and the political economy of education: An analysis of individual preferences in OECD countries, "Journal of European Social Policy" nr 3(22).
 9. Busemeyer M.R., Nikolai R. (2010), Education, w: The Oxford Handbook of the Welfare State, Red. F.G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, Ch. Pierson, Oxford University Press, Oxford.
 10. Callender C., Jackson J. (2005), Does the fear of debt deter students from higher education?, "Journal of Social Policy" nr 4(34).
 11. Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, New Jersey.
 12. European Commission (2012), National Student Fee and Support Systems 2011/2012.
 13. European University Association (2010), University Autonomy in Europe, www.university-autonomy.eu [dostęp 24.05.2013].
 14. Eurydice (2013), Baza danych Komisji Europejskiej na temat europejskich systemów edukacyjnych, www.eacea.ec. europa.eu/education/eurydice [dostęp 24.05.2013].
 15. GUS (2010), Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, Gdańsk, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8864_PLK_HTML.htm [dostęp 24.05.2013].
 16. GUS (2012), Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 г., Warszawa.
 17. Herbst M., Rivkin S. (2013), Divergent historical experiences and inequality in academic achievement: The case of Poland, "The Journal of Socio-Economics" nr 42.
 18. Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna" nr 1.
 19. Johnstone В., Teixeira R, Rosa M.J., Vossensteyn H. (2006), Introduction, w: Cost-sharing and Accessibility in Higher Education: A Fairer Deal?, Red. P. Teixeira, B. Johnstone, M.J. Rosa, H. Vossensteyn, Springer, Dordrecht.
 20. Kerckhoff A.C. (2001), Education and social stratification processes in comparative perspective, "Sociology of Education", Extra Issue.
 21. Kiersztyn A. (2011), Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje: nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 1.
 22. Mills M., Blossfeld H.-R (2003), Globalization, uncertainty, and changes in early life courses, "Zeitschrift für Erziehungwissenschaft" nr. 6(2).
 23. OECD (2012), Education at a Glance, Paris.
 24. Orczyk J. (2005), Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 25. Orczyk J. (2006), Nadwyżka wykształcenia - kłopot czy korzyść, w: Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian: księga jubileuszowa dedykowana prof, dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 26. Pechar H., Andres L. (2011), Higher education policies and welfare regimes: International Comparative Perspectives, "Higher Education Policy" nr 24.
 27. Streeck W. (2011 ), Skills and politics: general and specific, w: The Political Economy of Collective Skill Formation, Red. M.R. Busemeyer, Ch. Trampusch, Oxford University Press, Oxford.
 28. Willemse N., de Beer R (2012), Three worlds of educational welfare states? A comparative study of higher education systems across welfare states, "Journal of European Social Policy" nr 2(22).
 29. Zalewski D. (2011), Klasa średnia a ukryte państwo opiekuńcze, "Polityka Społeczna" nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu