BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Macroeconomic determinants of intellectual capital quality
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 9-23, rys., tab., bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kapitał intelektualny
Intellectual capital
Abstract
The article presents the concept of national intellectual capital based on a similar concept developed at the microeconomic level. A detailed analysis has covered the issues of defining basic notions, structure of intellectual capital and indicators used in its measurement. The final part of the article has discussed macroeconomic determinants of intellectual capital's quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the Arab region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, No. 1.
 3. Bukowska U., Łukasiewicz G., Koszty jakości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2012, No. 2.
 4. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 5. Hervas-Olivier J. L., Dalmau-Porta J. I., Which IC components explain national IC stocks?, "Journal of Intellectual Capital" 2007, Vol. 8, No. 3.
 6. Lin C., Edvinsson L., National intellectual capital: comparison of the Nordic countries, "Journal of Intellectual Capital" 2008, Vol. 9, No. 4.
 7. Lin C, Edvinsson L., National intellectual capital: a comparison of 40 countries, Springer Science + Business Media, New York 2011.
 8. Jagiełło M., Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008.
 9. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 10. Käpylä J., Kujansivu P., Lönnqvist A., National intellectual capital performance: a strategic approach, "Journal of Intellectual Capital" 2012, Vol. 13, No. 3.
 11. Malhotra Y., Measuring knowledge assets of a nation: knowledge systems for development, research paper prepared for the Invited Keynote Presentation delivered at the United Nations, New York 2003.
 12. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 13. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva 2011.
 14. Nogalski B., Rybnicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, in: Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Ed. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 15. Oprescu R., Bridging intellectual capital and the competitiveness of nations, "Management & Marketing" 2012, Vol. 7, No. 1.
 16. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, report available at www.zds.kprm.gov.pl [access of 28.10.2012].
 17. Ruiz V. R., Navarro J. L., Pena D. N., Economic development and intellectual capital: an international study, "Revista de Economia Mundial" 2011, 29.
 18. Sierocińska K., Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne" 2011, No 1.
 19. Ståhle P., Bounfour A., Understanding dynamics of intellectual capital of nations, "Journal of Intellectual Capital" 2008, Vol. 9, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6291
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu