BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Charakterystyka popytu w zakresie wybranych form wodnej turystyki przygodowej
Characteristics of the Demand in Water Adventure Tourism - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 497-509
Issue title
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Keyword
Turystyka, Popyt, Woda
Tourism, Demand, Water
Note
streszcz., summ.
Abstract
Produkty z zakresu wodnej turystyki przygodowej są drogie, co jest istotną determinantą popytu. Stać na nie osoby, które osiągnęły już określony poziom dochodu, ewentualnie młodzież dofinansowywaną przez zamożnych rodziców. Uczestnicy tej formy turystyki pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Dystans nie ma w tym wypadku znaczenia (nie sprawdzają się więc modele grawitacyjne) - udział w danej formie jest podstawowym motywem wyjazdu i w sposób celowy wybiera się daną destynację. Uzyskane rezultaty badań dowodzą, że realizowana przez operatorów strategia wyboru poszczególnych rynków przynosi efekty w postaci dominacji klientów z danego kraju w ich bazie. Być może działa także marketing szeptany(fragment tekstu)

Aims of the paper are twofold: in the theoretical sphere -the clarification of terminology and theclassification of adventure tourism and in cognitive and application do-main: the identification of socio-demographic profile of water adventure tourist, the research of his motivation and a verification of Travel Career Ladder Model of P. Pearce and L. Caltabiano. Reaching the first goal has required in-depth review of Polish and English litera-ture. For the purpose of the second aim the questionnaire surveys there were conducted at some African operators offering water adventure tourism products.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P.L. Pearce, M.L. Caltabiano, Inferring travel motivation from travellers experiences, "Journal of Travel Research" 1983, nr. 22(29)
 2. www.sjp.pwn.pl, 11.11.2011.
 3. D.A. Fennell, Ecotourism. An introduction, Routledge, London & New York 2000, s. 51.
 4. S.J. Page, R.K. Dowling, Ecotourism, Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 2002, s. 48.
 5. J. Swarbrooke, C. Beard, S. Leckie, G. Pomfret, Adventure Tourism. The new frontier. Butterworth, Heinemann, Oxford 2003, s. 9;
 6. S. Priest, M. Gass, Effective Leadership in Adventure Programming, "Human Kinetics" 2005, nr 1.
 7. T.A. Bentley, S.J. Page, The cost of adventure tourism accidents to the New Zealand tourism industry, "Annals of Tourism Re-search" 2001, nr 28, 3
 8. R. Buckley, Adventure Tourism Management, Elsevier, Oxford 2010, s. 162.
 9. C. Cater, E. Cater, Marine Ecotourism: between the Devil and the Deep Blue Sea, CAB International, Oxford 2007, s. 17.
 10. Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, WSTiH, Gdańsk 2008, s. 457-458.
 11. I. Patterson, R. Pan, The Motivations of Baby Boomers to Participate in Adventure Tourism and the Implications for Adventure Tour Providers, "Annals Of Leisure Research" 2007, nr 1
 12. D. Morgan, K. Moore, R. Mansell, Adventure tourists on water: Linking expectations, affect, achievement and enjoyment to the sports tourism adventure, "Journal of Sport Tourism" 2005, nr 10(1).
 13. C.M. Hall, Tourism. Rethinking of Social Science of Mobility, Pearson Education Limited, Harlow 2005, s. 65-67.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu