BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Maciej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Konkurencyjność destynacji jako podstawa kreowania popytu turystycznego
Destination Competitiveness and Determining Factors as Basis for Creating Touristic Demand
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 83, s. 335-348, rys., tab.
Issue title
Popyt turystyczny: uwarunkowania
Keyword
Popyt turystyczny, Konkurencyjność
Tourist demand, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Budowanie konkurencyjności destynacji, a w szczególności właściwy dobór czynników kreowania konkurencyjności, jest kluczowe dla stymulowania popytu na produkt destynacji. Z tego powodu rozważania podjęte w prezentowanym badaniu należy uznać za ważne. Zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że popyt wtórny ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki w destynacji. Jak pokazało badanie, dla turystów rekomendacje mają duże znaczenie, co przekłada się na konkretny wniosek dla prowadzenia działalności marketingowej destynacji. W wielu przypadkach koncentruje się ona na promowaniu destynacji i jej walorów, co kreuje przede wszystkim popyt pierwotny. Konieczne jest zatem inwestowanie również w zadowolenie turystów, co będzie skutkowało budowaniem ich lojalności.(fragment tekstu)

For many regions tourism is a foundation for development. That is the reason why for destination management it is crucial to develop competitiveness by building advantages, that will stimulate demand for destinations. In the presented article the author presents factors of competitiveness of destinations and subsequently basing on a prepared competitiveness model, presents results of conducted research pertaining to the influence of particular areas of the destination product for touristic demand. The gathered material allowed the verification of the hypothesis of significance of secondary demand resulting from recommendations of other people. At the same time however doubts remain concerning natural resources and national heritage as key factors creating primary demand and issues of relatively greater influence of secondary demand created by firms by such factors as: accommodation and gastronomic infrastructure or transport.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Jones, C. Haven-Tang, Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, w: Tourism SMEs, Servive Quality and Destination Competitiveness, red. E. Jones, C. Haven-Tang, CABI Publishing, Oxfordshire 2005, s. 2.
 2. M.E. Porter, Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985, s. XV.
 3. L. Dwyer, Ch. Kim, Destination Competitivness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, nr 5, s. 371.
 4. Powiązania pomiędzy atrakcyjnością destynacji a poziomem życia mieszkańców akcentują G. Crouch, J.R. Ritchie, Tourism, competitiveness, and societal prosperity, "Journal of Business Research"1999, nr 44.
 5. A. d'Hautessere, Lessons in manager destination competitiveness: the case of Foxwoods Casino Resort, "Tourism Management" 2000, nr 1, s. 23-32.
 6. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 89.
 7. N. Vanhove, Tourism policy: Between competitiveness and sustainability - The case of Bruges, "The Tourist Review" 2002, nr 3, s. 34-40.
 8. L. Dwyer, C.W. Kim, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, "Current Issues in Tourism" 2003, nr 5, s. 369-414.
 9. P. Mechinda i inni, The Relative Impact Of Competitiveness Factors And Destination Equity On Tourist's Loyalty In Koh Chang, Thailand, "International Business & Economics Research Journal" 2010, nr 10, s. 99-114.
 10. V. Navickas, A. Malakauskaite, The Possibilities for the Identification and Evaluation of Tourism Sector Competitiveness Factors, "Engineering Economics" 2009, nr 1, s. 38.
 11. A. Catanet, R. Catalina, Competitiveness of Romania as a tourist destination, "Annals of the University of Oradea. The Economic Science Series" 2008, nr 4, s. 804.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu