BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Al-Kaber Munir
Title
Istota działalności banków islamskich
The Essence of Muslim Banking
Source
Bank i Kredyt, 2000, nr 6, s. 47-53, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Banki, Bankowość islamska, Historia bankowości
Banks, Islamic banking, Banking history
Note
summ.
Abstract
Artykuł omawia istotę działalności banków islamskich. Zaczęły one powstawać w latach sześćdziesiątych XX w. W latach siedemdziesiątych rozszerzyły swoją działalność do pełnej gamy usług. Istota działalności banków islamskich polega na niepobieraniu odsetek od kapitału przez te banki i ich klientów. Wg szariatu, czyli prawa koranicznego, odsetki uważane są za lichwę a ta jest zakazana. Banki islamskie, tak jak banki handlowe, skupiają się na pośrednictwie. Mimo to zachodzą istotne różnice między celami, formami działalności, stosunkami z bankiem centralnym, sposobem rozliczania się z klientami i nadzorem nad działalnością bankową. Różnice te nie są przeszkodą we współpracy między bankami islamskimi a bankami handlowymi, która przyjmuje różne formy. Działalność banków islamskich można podzielić na bankową i pozabankową. Działalność bankowa skupia się na otwieraniu rachunków depozytowych, co jest głównym źródłem finansowania banków. Działalność pozabankowa polega na handlu i uczestnictwie w inwestycjach na specyficznych zasadach (tzw.: murabaha, mudaraba, sharaka). Nadzór nad całkowitą zgodnością działalności banków islamskich z zasadami szariatu sprawuje Prawna Rada Kanoniczna. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the essence of Muslim banking operations. The first Muslim banks were created in the 1960s. By the end of the next decade, they offered a full range of services. The essence of Muslim banking operations is the fact that funds loaned or borrowed do not attract interest. According to shariah or the Koranic law, charging interest amounts to usury, which is prohibited. Muslim banks, just like commercial banks in general, focus on their role as intermediaries. Nevertheless, they are considerably different in terms of objectives, forms of operation, relationships with the central bank, methods of settling accounts with customers as well as banking supervision. These differences do not prevent Muslim banks from cooperating, in many forms, with commercial banks. The activities of Muslim banks can be divided into banking and non-banking operations. Banking operations focus on opening deposit accounts, which is the key source of finance for a Muslim bank. Non-banking operations consist in trade and investment activities, the latter regulated by certain particular principles such as the so-called murahaba, mudaraba, sharaka. The supervision of how the activities of Muslim banks comply with the shariah principles is exercised by the Legal Canon Council. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu