BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towalski Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Konflikty w restrukturyzacji
Conflicts Around the Industry Restructuring
Source
Polityka Społeczna, 2002, nr 3, s. 11-14, wykr., tab.
Keyword
Restrukturyzacja, Konflikty pracownicze, Konflikty w przedsiębiorstwie, Związki zawodowe
Restructuring, Employees conflicts, Conflicts in organisation, Trade unions
Abstract
Podstawowym problemem, który należy poddać analizie, jest relatywnie wysoki poziom napięć w badanych branżach i ich związek z procesami restrukturyzacji. W tym miejscu należy podkreślić, że nasze badania koncentrowały się wokół "odgórnej restrukturyzacji", tj. w postaci rządowych programów restrukturyzacji. Zdaniem wielu obserwatorów transformacji systemowej w naszym kraju, programy te są narzucane przedsiębiorstwom, nie uwzględniając czynnika lokalizacji czy też specyfiki danego podmiotu. Można sądzić więc, że to właśnie "odgórnie narzucane" programy restrukturyzacji będą przyczyną wysokiego poziomu napięć w analizowanych branżach. Tezy tej jednak, jak się wydaje, nie potwierdzają wyniki badań. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu