BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Bożena (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Głogosz Dorota (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Hebda-Czaplicka Izabela (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Praca zawodowa a życie rodzinne
Occupational Roles and Family Life
Source
Polityka Społeczna, 2002, nr 4, s. 18-24, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Keyword
Rodzina, Kariera zawodowa, Aktywność zawodowa ludności, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych
Family, Professional career, Activity rate of population, Structure of income and expenditure of households
Abstract
Związek między pracą zawodową a życiem rodzinnym jest bardzo ścisły. Wśród wielu ważnych funkcji, jakie realizuje rodzina, jedną z istotniejszych jest funkcja ekonomiczna. Możliwość jej realizacji pozwala na zapewnienie rodzinie niezbędnych dochodów, dających jej członkom podstawę egzystencji. W wyniku zmian cywilizacyjnych to właśnie praca zarobkowa stała się w społeczeństwach wysokorozwiniętych głównym źródłem pozyskiwania środków na funkcjonowanie rodziny. Związek i wzajemne relacje między pracą zawodową i życiem rodzinnym należy rozpatrywać wieloaspektowo. To prawda, że poziom uzyskiwanych przez rodzinę dochodów z pracy zarobkowej w największym stopniu decyduje o poziomie zaspokajania bieżących potrzeb konsumpcyjnych jej członków. Relacje te są jednak głębsze. Dochody z pracy nie tylko kreują bieżący poziom życia rodziny, ale dają także większe możliwości skorzystania z systemu edukacji, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, rekreacji, lepszego dostępu do informacji - pozwalają zatem na pełniejsze i bogatsze uczestnictwo w życiu społecznym kraju. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu