BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Piotr (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Paradigm of the Development of Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 759-768, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Rozwój demograficzny
Information society, Demographic development
Note
summ.
Abstract
Przedstawione wizje rozwoju społeczeństwa informacyjnego są pewnymi projekcjami możliwych zmian w ramach przemian cywilizacji informacyjnej. Bez względu na przyjęte scenariusze repertuar racjonalnych strategii można rozpatrywać w kontekście trzech dylematów:rozwój versus stagnacja, orientacja strategiczna versus dryf populistyczny, geopolityczna siła versus geopolityczna słabość. Pierwszy z dylematów prowadzi do wyboru racjonalnej polityki innowacji, bowiem brak jej bądź słabość może przynieść stagnację. Brak strategicznej orientacji, niedostatki myślenia strategicznego zgodnego z paradygmatem systemowym prowadzić mogą do populistycznego dryfu "generowanego przez krótkowzroczną opinię publiczną". Geopolityczną siłę osłabia utrata zdolności tworzenia innowacji, kryzys ekonomiczny, konflikty itp. Podejmowanie powyższych dylematów oznacza w istocie wyłanianie się określonego modelu społeczeństwa informacyjnego. (fragment tekstu)

The paper presents the general methodological reflections and proposals for the construction of a network system paradigm of thinking about the development of the information society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z.: Płynne życie, WL, Kraków 2007.
 2. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.
 3. Castells M.: Galaktyka Internetu, Poznań 2003.
 4. Castells M.: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2009.
 5. Dijk von I.: Społeczne aspektynowych mediów, PWN, Warszawa 2010.
 6. Fromm E.: Ucieczka od wolności, Warszawa 1978.
 7. Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001.
 8. Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne - szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 9. Lem S.: Krótkie zwarcie, WL, Kraków 2004.
 10. Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, red. A. Siwik, AGH, Kraków 2007.
 11. Sienkiewicz P.: Konflikty i kryzysy w społeczeństwie informacyjnym, Szczecin 2007.
 12. Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka, AGH Kraków 2006.
 13. Sienkiewicz P., Swieboda H.: Niebezpieczna przestrzeń cybernetyczna. "Transformacje" 2006, nr 1-4 (47-50).
 14. Sienkiewicz P.: Ucieczka od wolności w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Szczecin 2005.
 15. Zacher L.: Transformacja społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Becka, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu