BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysz Franciszek
Title
Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
Priviledges of Handicapped Employees
Source
Polityka Społeczna, 2002, nr 7, s. 16-19
Keyword
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne, Regulacje prawne, Układ zbiorowy pracy
Disabilities employment activity, Disabled people, Legal regulations, Union agreement
Abstract
Problem aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nabierał w okresie ostatnich dziesięcioleci różnego znaczenia, co podyktowane było przede wszystkim ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju w danym okresie, rzutującą na całokształt życia społeczeństwa. Zważywszy, że pośród nas żyje kilka milionów osób niepełnosprawnych, w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności, jest to problem niemałej wagi. (...) Wiele z tych osób może i mogłoby spełniać role zawodowe i społeczne, podejmując określoną pracę przy zapewnieniu odpowiednich warunków w środowisku pracy, a przede wszystkim gdy chodzi o wyposażenie stanowisk pracy, uwzględniających fizyczne i psychiczne możliwości danej osoby. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu