BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Arkadiusz Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionów
Industrial Clusters as a Factor Behind the Innovativeness and Competitiveness of Regions
Source
Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 1-17, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Projekty innowacyjne, Klastry, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów, Placówki badawczo-rozwojowe, Potencjał rozwojowy
Innovative Projects, Business cluster, Regional innovation, Regions competitiveness, R&D facility research, Development potential
Note
summ.
Abstract
Koncepcja klastrów stanowi nowatorskie narzędzie wspierania kooperacji między poszczególnymi podmiotami procesów innowacyjnych, w szczególności jednostkami naukowymi, przeprowadzającymi prace B+R, przedsiębiorstwami, wykorzystującymi wyniki tych prac oraz instytucjami otoczenia biznesu, wspierającymi komercjalizację technologii. Celem artykułu jest analiza przedstawienia uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów przemysłowych oraz określenie ich wpływu na konkurencyjność gospodarki regionalnej, w szczególności w kontekście zwiększania innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw. Autor podejmuje próbę weryfikacji hipotezy, że struktury klastrowe są obecnie jednym z najlepiej zdiagnozowanych sposobów stymulowania współpracy horyzontalnej, w związku z czym mają one możliwość wpływania na generowanie i przyspieszenie procesów innowacyjnych oraz odgrywanie roli bieguna wzrostu w skali całego regionu, a nawet kraju. (fragment tekstu)

The article examines the conditions underlying the establishment and development of industrial clusters and analyzes the impact of clusters on the competitiveness of regional economies, especially in the context of business innovation. Industrial clusters are one of the most researched methods for stimulating horizontal cooperation in the economy, according to the author. They play an important role in generating and accelerating innovation processes and can act as "growth poles" for both regional and national economies, Kowalski says. Industrial clusters fit into the latest generation of innovation process and policy models, which underline the role of cooperation among enterprises and the significance of ties between companies and research centers. Cluster structures contribute to the diffusion of knowledge and capital in the modern economy. Businesses operating as part of clusters can pursue innovative projects on the basis of both their own resources and expertise and skills provided by other market players, institutions, industries and scientific disciplines. Cooperation as part of clusters is beneficial for individual companies (micro level), regional economies (meso level), and the country as a whole (macroeconomic level), Kowalski says.He pays special attention to the regional aspects of clustering, such as proximity, cultural community, tacit knowledge, trust, and social capital. The article highlights the guidelines of Polish cluster policy, which Kowalski says is an important component of innovation and regional and industrial policies. Cluster initiatives are usually launched at the regional level, the author notes. In the article, he focuses on measures carried out in various provinces in Poland, mainly by analyzing regional operational programs for 2007-2013. There are different models of supporting clusters in different regions in Poland, Kowalski says, but all these models make it possible to develop cluster structures with strong development potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blien U., Maier G., [2008], The economics of regional clusters: networks, technology and policy, Edward Elgar, Cheltenham.
 2. Brodzicki T., Tamowicz P., [2008], Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk - Radom.
 3. Carayannis E.G., Assimakopoulos D., Kondo M., [2008], Innovation networks and knowledge clusters: findings and insights from the US, EU and Japan, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 4. Doeringer P, Tekla D., [1995], Business Strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly", Vol. 9.
 5. European Commission, [1995], Innovative Regions? A Comparative Review of Methods of Evaluation of Regional Innovation Potential, The European Innovation Monitoring System (EIMS) No. 21.
 6. Fromhold-Eisebith M., Eisebith G., [2005], How to institutionalize innovative clusters? Comparing explicit top-down and implicit bottom-up approaches, "Research Policy", Vol. 34.
 7. Gruchman B., [2002], Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszanie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej, [w:] B. Gruchman (red.), Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Jacobs D., de Man A.P, [1996], Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach, "Technology Analysis & Strategic Management", Vol. 8, No. 4.
 9. Karlsson C. (red.), [2008], Handbook of Research on Cluster Theory, Handbooks of Research on Clusters Series, Edward Elgar, Cheltenham.
 10. Ketels Ch., [5 December 2003], The Development of the cluster concept - present experience and further developments, Harvard Business School, paper presented at NRW conference on clusters on Duisburg, Germany.
 11. Ketels Ch., Solvell O., Lindqvist G., [2004], Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower.
 12. Kowalski A., [2007], Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Lata 1989-2006, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 13. Krugman P., [1991], Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 3.
 14. Lublinski A., [2003], Does Geographic Proximity Matter? Evidence from Clustered and Nonclustered Aeronautic Firms in Germany, "Regional Studies", Vol. 37, pp. 453-467.
 15. Marshall A., [1920], Principles of Economics, Macmillan, London.
 16. Maskell P., [2003], The theory of the geographical agglomeration - Minimum requirements and a knowledge-based suggestion, [w:] Belussi F., Gottardi G., Rullani E. (red.), The Technological Evolution of Industrial Districts, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 17. Maskell P., [2001], Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, "Industrial and Corporate Change", Vol. 10, s. 921-943.
 18. Ministerstwo Gospodarki, [2006], Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, dokument strategiczny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 września.
 19. Moss R., [1995], Kantor World Class, Simon & Schuster, New York.
 20. OECD, [2007], Reviews of Regional Innovation, Competitive Regional Clusters. National policy approaches, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris.
 21. Perroux F., [1964], La notion de pole de croissance, L'economie du XXen siecle, Presses Universitaires do France, Paris.
 22. Perry M., [1999], Small firms and network economies, Routledge, London, New York.
 23. Pitelis C.L. (red.), [2008], Competitiveness and Convergence; The Role of Foreign Direct Investment and Clusters, Emerald Group Publishing Limited.
 24. Plawgo B. (red.), [2007], Raport. Rozwój Struktur Klastrowych w Polsce Wschodniej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 25. Porter M., [1998], Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", 76(6), s. 77-90.
 26. Porter M., [2001a], Clusters of Innovation Initiative: Regional Foundations of US Competitiveness, Council on Competitiveness and Monitor Group, Washington, DC.
 27. Porter M., [2001b], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 28. Porter M., [1990], The competitive advantage of nations, Free Press, New York.
 29. Potter J., Miranda G., [2009], Clusters, Innovation and Entrepreneurship, Local Economic and Employment Development (LEED), OECD Publishing, Paris.
 30. Romer P., [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5.
 31. Rosenfeld. A., [1997], Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", 5(1).
 32. Stackelberg K., Halne U., [1998], Teorie rozwoju regionalnego, [w:] S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne: Polska, Czechy, Niemcy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 33. Von Tunzelman N., [2004], Network alignment in the catching - up economies of Europe, [w:] F. Mc-Gowan, S. Radosevic, N. von Tunzelman (red.), The Emerging Industrial Structures of the Wider Europe, Studies in Global Competition Series, Routledge, London - New York.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu