BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misala Józef
Title
Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji w świetle teorii
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Globalizacja od A do Z, 2003, nr 3, 23 s., schematy, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Globalizacja, Działalność gospodarcza, Polityka gospodarcza, Teoria handlu międzynarodowego, Teoria wzrostu gospodarczego, Lokalizacja działalności
Globalization, Business activity, Economic policy, International trade theory, Economic growth theory, Location of activity
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zarys teoretycznych podstaw procesu globalizacji oraz lokalizację działalności gospodarczej w świetle ortodoksyjnej i współczesnej teorii wymiany międzynarodowej. Omówiono rozwój działalności gospodarczej w świetle teorii lokalizacji oraz lokalizację działalności gospodarczej w świetle teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. E. Bożyk, J. Misala, M. Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 1998 i 2002 PWE.
 2. A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 2001 PWE.
 3. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa 1998 PWE.
 4. R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones: Handel i finanse międzynarodowe. Warszawa 1998 PWE.
 5. B. Czarny, E. Czarny, R. Bartkowiak, R. Rapacki: Podstawy ekonomii. Warszawa 2000 PWE.
 6. K. Kiljunen: Toward a Theory of the International Division of Industrial Labor. World Development, vol. 17, 1989, No 5.
 7. E. Kled: Trade, Specialization, Technology and Economic Growth. Edward Elgar Publishing Inc., Massachusetts, 2000.
 8. H. Klodt: The Essence of the New Economy. Kiel Discussion Raports, Kiel Institute of World Economy, 2001, No 375.
 9. P.R. Krugman: Rethinking International Trade. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 1994.
 10. S.P Magee: International Trade. MacGrow Hill, New York, 1980.
 11. J. Michałek: Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe. Warszawa 2002 PWE.
 12. K.H. Midelfart-Knarvik, H.G. Overman, S.J. Redding, A.J. Venables: The Location of European Industry. Economic Papers, No 142, European Commission, Brussels, 2000.
 13. M. Mindur: Współpraca transgraniczna a przyśpieszenie integracji Polski z UE. "Wspólnoty Europejskie" nr 12/2001.
 14. A. Niebuhr, S. Stiller: Integration Effects in Border Regions. A Survey of Economic Theory and Empirical Studies. HWWA Discussion Paper, 2002, No 179.
 15. B. Ohlin: Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge, 1993.
 16. B. Ohlin: Some Aspects of the Relations between International Movements of Commodities, Factors of Production and Technology. W: B. Ohlin, PO. Hesselborn, PM. Wijkman (eds.): The International Allocationof Economic Activity. Mcmillan, London, 1967.
 17. E. Olsen: International Trade Theory and Regional Income Differences. North Holland, Amsterdam, 1971.
 18. J.H.P Paelinck, L.H. Klaassen: Ekonometria przestrzenna. Warszawa 1983 PWN.
 19. A. Predöhl: "Aussenwirtschaft". Aufl. 2, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1971.
 20. D. Puga: The Rise and Fall of Regional Integualities. European Economic Review, vol. 43, 1999.
 21. J.B. Racine, H. Reymond: Analiza ilościowa w geografii. Warszawa 1977 PWN.
 22. P.M. Romer: Increasing Returns and Long - run Growth. " Journal of Political Economy" vol. 94, 1886, No 5.
 23. B. Sander, K-D. Schmidt: Wirtschaftliche Perspektiven von Grenzregionen: Ein internationaler Vergeich. "Die Weltwirtschaft" 1998, No 4.
 24. J. Schumpeter: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig 1912.
 25. H. Siebert (ed.): Locational Competition in the World Economy. J.C.B. Mohr, Tübingen, 1995.
 26. H. Siebert: The Paradigm of Locational Competition. Kieler Diskussionsbeiträge 2000 No 367.
 27. H. Siebert: The World Economy. Routladge, London 1995.
 28. H. Siebert, M. Rauscher: Neuere Entwicklung in der Aussenhandelstheońe. Kiel Working Paper, 1993, No 476.
 29. M. Stolpe: Ansätze der neuen Wachstumatheorie. Ein Literaturüberbick. Kiel Working Paper, 1992, No. 508.
 30. P. Sulmicki: Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa 1977 PWE.
 31. J.H. von Thünen: Der isolierte Saat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Hamburg, 1926.
 32. A.J. Venables: Equilibnum Locations of Vertically Linked Industńes. W: International Economic Review, vol. 37, 1996, No.2.
 33. A. Weber: Theory of Location of Industries. Chicago, 1929.
 34. K. Witkowski: Czynniki konkurencyjności regionu; uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego. "Ekonomia" nr 5/2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu