BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borne-Januła Hanna (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie), Banasik Włodzimierz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych kształcących kadry dla sektora turystycznego
The Higher Educational Graduates and their Carrier Stories for Training the Staff in the Tourism Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 86, s. 447-457, tab.
Issue title
Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego
Keyword
Turystyka
Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza zmian strukturalnych i dynamicznych losów zawodowych absolwentów szkół wyższych o kierunku tury-styka i rekreacja, przy jednoczesnym wykazaniu ich zawodowych kompetencji. Zrealizowana próba absolwentów szkół wyższych liczyła 500 respondentów. Zastosowano schemat losowania warstwowego proporcjonalnego. Otrzymana próba spełnia wymogi pełnej reprezentatywności. Analizę merytoryczną przygotowano w oparciu o dane z edycji badawczej z roku 2010, ale także dla porównania posłużono się danymi z lat 2003 i 2007.(fragment tekstu)

The article presents the carrier stories of the professional graduates who have completed the field of studies in tourism and recreation. Issues include: assessment of competencies and skills acquired during their studies, continuing education, employment characteristics consistent and not consistent with professional preparation: type of employment, ways of job searching, the degree and the factors determining the attractiveness of work, place of employment, level of job satisfaction, the degree of conviction of the rightness of the choice field of study(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Losy absolwentów szkół kształcących kadry dla turystyki, IBC GROUP Central Europe Holding S.A., Warszawa 2010, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu