BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta
Title
Dlaczego kraje handlują ze sobą?
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Globalizacja od A do Z, 2003, nr 4, 23 s., wykr., bibliogr. 47 poz.
Keyword
Gospodarka światowa, Handel międzynarodowy, Handel wewnątrzgałęziowy, Wymiana międzynarodowa, Korzyści komparatywne
World economy, International trade, Intra-industry trade, International trade, Comparative benefits
Abstract
W opracowaniu omówiono korzyści komparatywne jako podstawę tradycyjnego handlu międzygałęziowego oraz handel wewnątrzgałęziowy jako nową formę wymiany międzynarodowej. Przedstawiono rolę i przyczyny prowadzenia handlu wewnątrzgałęziowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P Bożyk, J. Misala, M. Puławski (1998): Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa PWE.
 2. A. Budnikowski (2003): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa PWE.
 3. M.C. Burda, B. Dluhosh (2000): Fragmentation, Globalization and Labor Markets. CESifo Working Paper Series, nr 352, München.
 4. G. Calvo, R. Dornbusch, M. Obstfeld (red.): Money, Capital Mobility and Trade: Essays in Honor of Robert A. Mundell. MIT Press, Cambridge Mass.
 5. R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones (1998): Handel i finanse międzynarodowe. Warszawa 1998 PWE.
 6. E. H. Chamberlin (1933): The Theory of Monopolistic Competition. Harvard University Press, Cambridge MA.
 7. W.M. Corden (1979): Intra-lndustry Trade and Factor Proportions Theory. W: Giersch (red.), (1979).
 8. E. Czarny (2002): Teoria i praktyka handlu wewnątrzgalęziowego. SGH, Warszawa.
 9. E. Czarny, E. Nojszewska (2000): Mikroekonomia. Warszawa PWE.
 10. A.K. Dixit, J. Stiglitz (1977): Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. American Economic Review, vol. 67, s. 297-308.
 11. Dreze (1961): Lex exportation intra-CEE en 1958 et la position Beige. Recherches Economiques de Louvain, s. 717-738.
 12. J. Eaton, H. Kierzkowski (1984): Oligopolistic Competition, Product Variety and International Trade. W: Kierzkowski (wyd.) (1984), s. 69-83.
 13. M.S. Ellis, L.A.Metzler (red.) (1949): Readings in the Theory of International Trade. Blakisten, Filadelfia.
 14. R. Falvey, H. Kierzkowski (1987): Product Quality, Intra-lndustry Trade and (Im)perfect Competition. W: Kierzkowski (red.) (1987).
 15. J. Fersterer, M. Landesmann (1998): Vertical Product Differentiation and International Trade: An Econometric Analysis. Institut fur Volkswirtschaftslehre Working Paper, No. 9808, Linz.
 16. J.J. Gabszewicz, A. Shaked, J. Sutton, A.-F. Thisse (1981): International Trade in Differentiated Products. International Economic Review, vol. 22, nr 3, październik 1981, s. 527-533.
 17. H. Giersch (red.) (1979): On the Economics of Intra-Industry Trade. Sympozjum 1978, Mohr Siebeck Verlag, Tybinga.
 18. G.M. Grossman (red.) (1992): Imperfect Competition and International Trade. MIT Press, Cambridge (Mass.).
 19. H.G. Grubel, PJ. Lloyd (1975): Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products. Macmillan, Londyn.
 20. E.F. Heckscher (1949): angielskojęzyczne tłumaczenie pracy opublikowanej w 1919 r. w Economisk Tidskrift w: Ellis H.S., Metzler L.A. (1949).
 21. E. Helpman (1980): International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economics of Scale nad Monopolistic Competition. A Chamberlin - Heckscher - Ohlin Approach, Seminar Paper nr 157, University of Stockholm, (zob. j.w. Journal of International Economics, vol. 1, nr 3, s. 305-340.
 22. E. Helpman (1981): International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economies of Scale, and Monopolistic Competition. A Chamberlin - Heckscher - Ohlin Approach. Journal of International Economics, vol. 11, sierpień 1981, s. 305- 340 (przedruk: G.M.Grossman, 1992, 229-259).
 23. H. Hotelling (1929): Stability in Competition. Economic Journal, vol. 39, No. 153, s. 41-57.
 24. R.W. Jones, H. Kierzkowski (1990): The Role of Services in Production and International Trade: A Theoretical Framework. W: Jones R.W., Krueger A.O. (1990).
 25. R.W. Jones, H. Kierzkowski (1999): Horizontal Aspects of Vertical Fragmentation, mimeo University of Rochester and Graduate Institute of International Studies, Lozanna.
 26. R.W. Jones, H. Kierzkowski (2001): Globalization and the Consequences of International Fragmentation. W: Calvo G.A., Dornbusch, Obstfeld M. (red.) (2001), s. 365-383.
 27. R.W. Jones, A. Krueger (1990) (red.): The Political Economy of International Trade. Blackwell, Oxford.
 28. J. Kol, P Rayment (1989a): Allyn Young Specialization and Intermediate Goods in Intra-Industry Trade. W: Kol J., Tharakan PK.M., (red.) (1989b), 51-68.
 29. J. Kol, EK.M. Tharakan (red.) (1989b): Intra-Industry Trade Theory, Evidence and Extensions. Macmillan.
 30. PR. Krugman (1979): Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade. Journal of International Economy, No. 9, s. 469-479.
 31. PR. Krugman (1980): Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade. American Economic Review, vol. 70, nr 5, s. 950-959.
 32. K. Lancaster (1979): Variety, Equity and Efficiency. Basil Blackwell, Oxford.
 33. K. Lancaster (1980): Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition. Journal of International Economics, vol. 10, s. 151-175.
 34. W.W. Leontief (1954). Domestic Production and Foreign Trade. The American Capital Position Reegzamined. Economia Internazionale, No. 7, luty 1954, s. 3-32.
 35. S.B. Linder (1961): An Essay on Trade and Transformation. Uppsala.
 36. B. Ohlin (1933): Interregional and International Trade. Harvard University Press.
 37. G.I.P Ottaviano, D. Puga (1998): Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the "New Economic Geography". CEPR Disscussion Paper, No. 356.
 38. D. Ricardo (1817): On the Principles of Political Economy and Taxation. Wyd. 1, J.Murray, Londyn (przedruk: Sraffa P (1951), vol. 1).
 39. PA. Samuelson (1956): Social Indifference Curves. Quarterly Journal of Economics, nr 1, luty, s. 1-22.
 40. A. Shaked, J. Sutton (1984): Natural Oligopolies and International Trade. W: Kierz- kowski H. (red.) (1984).
 41. A. Shaked, J. Sutton (1987): Product Differentiation nad Industrial Structure. The Journal of Industrial Economics, vol. 36, nr 2, grudzień, s. 131-146.
 42. A. Smith (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 43. P Sraffa (wyd.) (1951): The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University Press, Cambridge.
 43. Verdoorn (1960): The Intra-Block Trade of Benelux. W: E.A.G. Robinson (wyd.), Economic Consequencies of the Size of Nations. Macmillan, Londyn, s. 291-329.
 44. R. Vernon (1966): International Investment and International Trade in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, vol. 80, nr 2, maj, s. 190-207.
 45. J. Viner (1950): Customs Union Issues. Carnergie Endownment, Nowy Jork.
 46. J. Weigand, E. Lehmann (1997): Produktdifferenzierung. Wktschaftswissenschaftliches Studium WiSt, Bd. 26, Nr 9, s. 477-480.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu