BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - kierunki zmian
Finance of the Health Care Systems in the CEE Countries - Directions of the Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 15-21, Bibliogr. poz. 3
Keyword
Służba zdrowia, Ochrona zdrowia
Health service, Health care protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z ważnych zadań współczesnej polityki społecznej jest zapewnienie ochrony zdrowia w ramach określonych mechanizmów interwencji państwa. Istnieje bowiem wiele specyficznych cech usług medycznych, które przemawiają za koniecznością interwencji państwa w system ochrony zdrowia. (fragment tekstu)

The reforms of the health care systems are taking place all over the world, mainly because of the rising costs of the medical care. These taking place in CEE countries have the significant importance as they implement the gradual liąuidation of the public (state) health care systems and replace them with the systems based on the Insurance techniąues. It seems necessary to adjust them to the changes of the social-economic conditions, the latest trends within finance and economy of the health care, as well as to reąuirements of the idea of the social solidarity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Nawrolska I.: Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003
  2. Hitris T., Posnett J.: The Determinants and Effects of Health Expenditures in Developed Countries. "Journal of Health Economics" 1992
  3. Rossati D.: Nowa Europa. Raport z transformacji, www.ilw.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu