BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek (Uniwersytet Szczeciński), Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryzys na amerykańskim rynku kredytowym jako klasyczny przykład kryzysu bliźniaczego
American Subprime Crisis as an Example of Twin Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 51-60, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys subprime
Financial crisis, Subprime crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne kryzysy finansowe są nie tylko powiązane z cyklem koniunkturalnym, ale odzwierciedlają również silne związki pomiędzy segmentami rynku finansowego, zarówno w skali krajowej jak i globalnej. Po raz pierwszy do opisania tych współzależności G. Kaminsky i CM. Reinhart użyły pojęcia "kryzys bliźniaczy" (twin crises).(fragment tekstu)

American subprime crisis is a complex phenomenon. Its' numerous properties are convergent to twin crisis that was well described in earlier literaturę. Analysis of macroeconomic factors leads to conclusion that the original reason for the crisis was caused by the monetary policy of Fed. Central bank that decreased its' basie interest rate unsettled conditions on financial market and deformed informative function of interest rate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cecchetti S.G., Krause S.: Financial Structure, Macroeconomic Stability and Monetary Policy. "NBER Working Paper" 2001, May, nr 8354.
  2. Zwolankowski M.: Zasady modelowania i kierunki transmisji monetarnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 413, Szczecin
  3. Monetary Policy Rules. SUidies in Business Cycles vol. 31. NBER, Chicago 2001.
  4. Taylor J.B.: Housing and Monetary Policy. "NBER Working Paper" 2007, December, nr 13682.
  5. Zwolankowski M.: Banki centralne wobec kryzysu. "Gazeta Bankowa" 2008, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu