BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczak Agnieszka
Title
Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w aspekcie wymogów unijnych
Die entwicklung des polnischen marktes der versicherungen im aspekten der erforderungen Der union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 8, s. 61-72, Tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Ubezpieczenia
Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek ubezpieczeniowy - oprócz sektora bankowego - jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów aktywności gospodarczej, a działające na nim towarzystwa ubezpieczeniowe należą do podstawowych pozabankowych instytucji finansowych. Polska gospodarka jest niezwykle wrażliwa na ten rynek i odbiera wszystkie bodźce płynące z podejmowanych na nim decyzji. Istotny jest zatem stopień rozwoju sektora ubezpieczeniowego, zwłaszcza pod kątem dopasowania się tego obszaru działalności gospodarczej do szerokiego rynku finansowego Unii Europejskiej. Chodzi tu o kwestię dotyczącą zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń, a przede wszystkim o dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do wymogów unijnych.(fragment tekstu)

Zwecks der Artikel ist die Yorstellung hauptsachlicher rechtlicher Losungen der Europaischen Yereinigung in der Schopfung des einheitlichen Yersicherungsmarktes. In dem Licht dieser Regelungen unternahm man gleichfalls den Yersuch der Schatzung des Niveaus des Anpassens der polnischen Yersicherungsgesetzgebung perspektivisch der Entwicklung des Sektors der Yersicherungen. In dem Ergebnis der Analyse hat festgestellt man, dass das Niveau des Anpassens der polnischen Gesetzgebung in dem Kreis des Funktionierens der Yersicherungs-industrieanlagen auf dem einheitlichen Yersicherungsmarkt zu geben Griinde zu der Zufriedenheit kann. Novellierungn des Gesetzes von der Yersicherungstatigkeit erfullen systematisch Konditionen eingeschrieben in abwechselnden Direktiven. Passend sind schon RechtsYorschriflen betreffende Funktionieren polnischer Yersicherungsanstalten auf dem einheitlichen Yersicherungsmarkt und regulierend die Finanzwirtschaft der Yersicherungstrager geblieben und Prinzipien der Aufsicht uber der Yersicherungstatigkeit auslandischer Abteilungen der Yersicherungsfirmen. Yor jeder Yersicherungs-firma, die Yersicherungstatigkeit eben auf diesem Segment des einheitlichen Finanz-marktes fuhrt, erscheinen also riesige Aussichten zu dem Ausnutzen. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gruszecki T.: Instytucje i rynki finansowe. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 1998.
 2. Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. DzU 2003, nr 124, poz. 1151.
 3. Sangowski T. red.: Ubezpieczenia gospodarcze. Wyd. Poltext, Warszawa 1999
 4. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B: System finansowy w Polsce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Ronka-Chmielowiec W. red.: Ubezpieczenia - rynek i ryzyko. PWE, Warszawa 2002.
 6. Szromnik A.: Rynek ubezpieczeniowy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Bernat T.: Rozwój rynku ubezpieczeń. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 8. Sangowski T. red.: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń. Wyd. Pol-text. Warszawa 2005.
 9. Sułkowska W. red.: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 10. Monkiewicz J. red.: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Wyd. Poltext, Warszawa 2002
 11. Wanat-Połeć W. red.: Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń. Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2001.
 12. Chrabonszczewska E., Oręziak L.: Międzynarodowe rynki finansowe. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu